P A R A K O N U Ş T U


İki bin bir yılı mayıs ayında

Hele bakın kimler nasıl konuştu?

Av-Yaban Hayatı Kurultayı’nda

Birileri: Kara, kara Konuştu.

 

Konuştukça bendeyledi efkarı,

Getirdi hesaba karı, zararı...

Bazen arpa-buğday, bazen de darı

Rüyasında göre göre konuştu

 

Biri: “Ben bilirim” dedikçe dedi.

Birinin planı: Ayvayı yedi...

Biri: Avcılığı çok metheyledi,

Birisi de: Yere yere konuştu.

 

Biri: Taltif etti sekiz-on beyi,

Biri: Kaval çaldı, birisi: Neyi...

Birisi de:Yapacağı her şeyi

Ona-buna sora sora konuştu

 

Biri: Darağacı kurdu meydanda,

Biri: Kurtla kuzu yaydı yabanda...

Birisi de: Öd komadı insanda,

Oku-yayı gere gere konuştu.

 

Biri: Konuştukça açıldı dibi,

Biri: Sustu, sanki, dut yemiş gibi...

Biri: Kimse kurdun- kuşun sahibi,

Adresini vere vere konuştu.

 

Biri: Havasını bastıkça bastı,

Biri: Eleğini duvara astı.

Birinin belliydi niyeti kastı,

Bıyığını bura bura konuştu...

 

Doğaya hizmeti  “Görev”  bilenler,

Kurdun-kuşun gözyaşını silenler

Memleketin dört yanından gelenler:

Boşa çene yora yora konuştu?

 

Güheri’ yim, adım çıkmış doksana,

İnse d’olur, inmese de seksene...

“Özel Av “a  izin çıktı bu sene,

Avcılıkta yine para konuştu.

 

                                                  

                   22.O5.2O  

Bu yazı 947 kez okundu...