AHLAKLI AVCI
"Avcı ve avladığı av birbirinden ayrılmaz parçalardı.
İnsan varlığı ve avcılık bir bütündü."

Başlangıçta hepimiz avcıydık. Hayatta kalmayı başarabilmek için ilk atalarımız avda işbirliği yapmak zorundaydı. Bu işbirliği sayesindedir ki, en temel toplumlarımızın temeli atılabilmiştir.

Kendilerinden daha büyük, daha hızlı ve daha güçlü yaratıkların hakkından gelebilmek için bu ilk avcılar zekalarına ve icatlarına güvenmişlerdir. Taş, odun ve kemiklerden yapmış oldukları aletler sayesinde artık avlarına karşı daha güçsüz konumda olmaktan kurtulmuşlardır.


 


Avcılar, insanoğlunu hayatta tutan yaban hayvanlarına olan hayranlıklarını ve minnettarlıklarını göstermek için sanatı yaratmışlardır. Kendi dünyalarının harikalarını ve güzelliklerini gösteren, belki de bunları taklit eden objeler ve resimler yaratmışlardır.

Başta Güney Fransa'da ve daha sonra dünyanın diğer bölgelerinde bulunan mağara resimleri köklerimiz ve atalarımız hakkında bize çok şeyler anlatmaktadır. Avcı ve avladığı av birbirinden ayrılmaz parçalardı. İnsanın varlığı ve avcılık bir bütündü.

Lascaux denilen yörede avcılar tarafından 17.000 yıl önce boyanmış geyik, boğa ve yaban atı kemikleri ve boynuzları günümüze ulaşabilmiştir. Bu resimlerde, avcının tabiatla ilgili bilgilerinin bir gereklilikten de öteye geçtiği görülebilmektedir. Bu noktada, avcı ile av arasındaki ilişki sonsuza kadar değişmiş bulunmaktadır.

"Çok azımız hayatta kalmak için avlanır.
... Modern avcılar yaban hayatının devamı için çaba gösterir"


Günümüze çok az insan hayatta kalmak amacıyla avlanmaktadır. Bunun yerine bugün avcılar, yaban hayatının devam etmesi için çalışmaktadırlar. Bu mirasımızın devam ettirilmesi için sorumluluğumuzu kabul etmekteyiz. Her yıl binlerce avcı, ödemiş oldukları paralarla doğa korumaya ve av ve yaban hayatının devamına maddi destek sağlamaktadır.

Günümüzde avcılık yaptığımız silahlar daha gelişmiş düzeyde olduğundan, avın ruhunu korumak için ahlaki kurallara uyuyoruz. Av karşısında avcıyı haksız bir şekilde avantajlı duruma getirecek teknolojinin kullanılması bu ahlaka aykırı düşmektedir. Avcılar yok etmek için avlanmaz.

Biz yaban hayatının ve doğanın muhteşem olduğunun farkındayız. Dünyamızın doğal güzelliklerine, binlerce yıl önce olduğu gibi bugün de büyük hayranlık duyuyoruz. Bu nedenle vurduğumuz av hayvanına saygı duyuyoruz ve bu eski mesleğimizi sürdürebilmek fırsatını elde ettiğimiz için müteşekkiriz.

Doğru ve yanlışı birbirinden ayırt edebiliyoruz. Doğru olanı yapmak zorunda olduğumuzu biliyor ve ona göre davranıyoruz.

Ava hazırlık

Ahlaklı avcının yetenekleri ve ekipmanının tam olması, peşinde olduğu avın muhteşemliğine yakışır. Ahlaklı avcı, avdan önce atış melekelerini artırmak için çalışır ve egzersiz yapar. Seçtiği av silahı ve mühimmatı, peşinde koştuğu av için uygun ve yeterli güçtedir. Kendi gücünün de yerinde olmasını temin eder. Av hayvanlarının görünüşünü ve davranışlarını araştırır. Doğru avlanma, ahlaklı avcı için, iyi bir avlanma şeklidir.

Av arkadaşları

Ahlaklı avcı arkadaşlarını titizlikle seçer. Beraberce sorumlu davranacaklarını bilmektedirler. Bencil davranışlardan uzak duracak ve zor zamanlarda yardım elini uzatabilecek kişiler av arkadaşı olur. Talihleri açıldığında çok övünmezler, işler kötü gittiğinde de şikayet etmezler. İyi av arkadaşları ile olduktan sonra, avlakta kötü bir gün yoktur.

Avlak

Bir başkasına ait arazide avlanmak bir hak değil, bir ayrıcalıktır. Ahlaklı avcı, özel arazilerde avlanmadan önce sahibinden izin ister, burada avlanırken arazi sahibinin dediklerine uyar ve bulduğu gibi bırakır. Arazi sahibine daima teşekkür eder ve ayrılırken mümkünse vurduklarından paylaşır. Bu nezaket, ileride aynı arazide rahatlıkla avlanmasını kolaylaştırır.

 Av hayvanı

Avda başarının en önemli şartı, avı tanımaktır. Avı tanımak için harcanan zaman ve enerji avı elde etmek ile ödüllendirilir. Uygun olan avlarda, iyi eğitilmiş köpekler, avı bulmak ve yakalamak için kullanılır ve bu da av tecrübesini zenginleştirir. Ahlaklı avcı, av bittiğinde de elde edilen av etini israf etmemek için elinden geleni yapar.

Avcı olmayanlar

Avcı olmayanların büyük bir çoğunluğu hoş görülüdür. Vatandaş ve seçmen olarak bu kesim, avcılığın geleceği için ayrıca önemlidir. Avcı olmayan vatandaşlar, avın kanlı görüntülerine uygun olmayan bir tarzda maruz kaldığında aynı hoşgörüyü gösteremeyebilir ve görüşleri değişebilir. Ahlaklı avcı, vurduğu av ile toplum içerisinde gösteriş yapmaz. Avlakta ve av esnasında karşılaşılan kimselere de nazik davranır. Kötü izlenimlerin edinilmesi çok kolay, ancak silinmesi çok zordur.Kanunlar

Ahlaklı avcı iki tür kurala uyar: Biri yazılı, diğeri de yazılı olmayan kurallar. Birincisi devlet gücüyle uygulanır, ikincisi ise ahlaka ve vicdana dayalıdır. Avcılar için ikisi de uyulması gereken kurallardır. Örneğin, avlanan hayvan sayısı, hem kanunlar tarafından hem de avcının vicdanı ile sınırlanmıştır. Kaçak avcılık yaparak kanunu ihlal edenler, avcılar tarafından ihbar edilmelidir. Bunun yanında, avın yaralı kaçmasına neden olacak şekilde uzak atışlar yapan, yetersiz ekipman kullanan veya av için hazırlık yapmadan ava çıkan avcılar da uyarılmalıdır. Bu kuralları hiçe sayanları avcı olarak nitelendirmek zordur.

Ahlaklı avlanma

Avcılık insanoğlunun geçmişi kadar eski ve yarın kadar yenidir. Ava saygı duyduğumuz sürece, doğal hayatın devamı için payımıza düşeni yapmaya devam ettiğimiz sürece ve başkalarının bizden beklediğinden fazla kendimizden bir şeyler beklediğimiz sürece avlanmaya da devam edeceğiz. Başarılarımızı vurduğumuz avların sayısı ile değil, elde ettiğimiz hatıralarla ölçtüğümüzde, avlaklarda geçirdiğimiz zamanlar daha keyifli hale gelecektir. Ava çıktığımız her güne, sonuçta çantamızda ne olursa olsun şükrettiğimiz sürece daha mutlu olacağız. Bizi sürekli birileri izliyormuş gibi hareket edersek daha güçlü olacağız. Bu şekilde avcılık geleneğimize layık olmuş olacağız.


NSSF National Shooting Sports Foundation (Ulusal Atıcılık Sporları Vakfı)
Yayınlarından "The Ethical Hunter" adlı yayının çevirisidir.

Bu yazı 4586 kez okundu...