Kuş Gribi ve Avcılık


Değerli okurlar,

Kuş gribi hastalığı yine ülkemizin bir kaç yöresinde tespit edildi. Tarım Müdürlüklerine bağlı ekipler bu yörelerde itlaf görevlerini yapıyorlar. Buna karşın yaban hayvanları üzerinde yapılan herhangi bir araştırma yok. Ya da var da bize söylenmiyor. Bunun yanında av sezonu halen devam ediyor. Avcılarımız ve bunlarla temas edecek olan tüm vatandaşlarımız risk altında. Ülkemizin değişik sulak alanlarında araştırmalar yapılarak riskli görülen bölgelerde, bölgesel olarak avlanma yasaklanmalıdır. Ülkemizde bu virüsün risk oluşturduğu bölgeler her sezon öncesinde ve sezon içerisinde sürekli taranarak bu bilgiler avcılarımıza ulaştırılmalıdır.

Bazı yazarlarımızca önerildiği gibi avın tümden yasaklanması, hem pire için yorgan yakılması, hem de ortada hiç bir araştırma ve risk analizi olmadan vatandaşın avlanma hakkının gaspı olacaktır. Bunun yerine Bakanlığın ilgili kamu ve akademik kuruluşlar ile işbirliği içerisinde tüm sulak alanlarımızda her yıl araştırmalar yapmasının gerekli olduğunu düşünüyorum.

Bu araştırmaların periyodik olarak tekrarlanması hem kümülatif bir bilgi birikimi sağlayacak, hem de avcılarımıza bölge bölge ve güncel bilgi aktarımını sağlayabilecektir. Gerektiği zaman kriz anlarında da bölgesel tedbirlerin zamanında alınmasını ve müessif hadiselerin meydana gelmesinin önüne geçilmesini kolaylaştıracaktır.

Bakınız, ABD'de yıllardır var olan CWD (chronic wasting disease-deli dana hastalığının yaban hayvanlarında görülen bir türü) salgınına karşı tüm eyaletlerin yaban hayatı idareleri sürekli araştırma yapmakta ve avı yasaklamadan avcıları bilgilendirmektedirler.

Yeni yayımlanan bir haberde, North Dakota yaban hayatı idaresinin bu geyik sezonunda, eyaletin değişik bölgelerinden 1.260 geyik, elk geyiği ve moose geyiğinden örnekler alarak araştırma yaptığı ve eyalette bu sezon CWD tehlikesi bulunmadığı sonucuna vardığı bildiriliyordu.

Her yıl aynı sonuç alınmasına karşın, North Dakota Yaban Hayatı İdaresi yetkilileri, 2002 yılından bu yana araştırmalarını sürdürüyor ve bugüne kadar 10.500'ten fazla geyiği test ettiklerini belirtiyorlar.

ABD'de kuş gribi vakası görülmediği halde, USFWS (Amerikan Balıkçılık ve Yaban Hayatı İdaresi) her sene sulak alanlarda ve su kuşlarının yumurtlama bölgelerinde kuş gribi taraması yapmakta ve elde ettiği sonuçları tüm kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bugüne değin ABD'de herhangi bir sebeple avın tamamen yasaklanması görülmüş bir şey değildir.

Ülkemiz yetkililerinden de, "avcılığı tümden yasaklamak" gibi baştan savma kolaycı tedbirleri veya "oturup kamera karşısında tavuk yemek" gibi gayrı-ciddi davranışları değil, bilimsel araştırmaların yoğunlaştırılmasını ve elde edilen sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz.

Bu yazı 2262 kez okundu...