Türk Kültüründe Av


Hat Sanatçısı Sn. Recep Akbaş''ın Bir Denemesi

15-16 Kasım 2006 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenecek olan “Türk Kültüründe Av” konulu uluslararası sempozyuma sizi bir bildiri ile katılmaya davet ediyoruz.” şeklinde bir elektronik posta mesajı aldım.

Tarih, 11 Şubat 2006. Yani yaklaşık olarak 9 ay önce!

Mektubun altında Sempozyum Sekreteri Sn. Bn.Hilal Oytun Altun’un imzası vardı. Önce bir süre şaşkınlık yaşadım. Çünkü, bildiğim kadarı ile bu yönde bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştı.

Bir üniversitenin konu üzerine bu boyutta eğilmesi rüyalarımı süsleyen bir motifti.

Ayrıca, konu seçme hususunda sunucuya tanınan özgürlük işin cazibesini büyük ölçüde artırıyordu.

Bir süre sonra Sn. Altun’a bir cevap yazarak Eğer uygun görürseniz ‘21’inci Yüzyılda Avcı Eğitimi Nasıl olmalı?’ başlıklı bir sunum olacak, kabul buyurursanız başlayabilirim” şeklinde bir mesaj gönderdim. Olumlu cevap gelmesi üzerine ben de çalışmalarıma başladım.

Zaman su gibi akıp geçti. Sona doğru yaklaştıkça kaygılarım ve korkularım artmaya başladı. Hele hele sunuların 15 dakika ile sınırlı olması işin tuzu biberi oldu. Bu kısa zaman dilimi içinde insanlık tarihi ile başlayan avcılığı ve gelecek kuşaklar için öngördüğünüz bir eğitimin nasıl olması gerektiğini anlatacaksınız!

Başka bir seçenek yok.

-!..

Zorluklar bununla sınırlı değil.

Katılımcıların kim olduğunu bilmiyorum.

Dolayısıyla sunulacak konu başlıklarını da...

"Dinleyici profili kimlerden oluşur?" sorusunun cevabı da yok...

Bu "çok bilinmeyenli problem" son bir ayda beni "kiriş gibi gerdi " desem, dilerim ki ruh halimi anlatabilmiş olayım...

Sempozyumun başlamasına bir hafta kala, gelen katılımcı listesini elime aldığımda, öylesine şaşırdım ki, o anda bana bakanlar muhakkak suretle ayakta uyuduğumu zannetmişlerdir.

- !..

- İnanmıyorsunuz değil mi?

Buyurun, bir de siz bakın.

 

TC
MARMARA UNİVERSİTESİ
TÜRKİYAT ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ"TÜRK KÜLTÜRÜNDE AV"
Uluslar arası Sempozyumu

15-16 Kasım 2006
İstanbul


Açılış:
15 Kasım 2006
Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu
09:00 Kayıt ve Tanışma
10:00 Açılış konuşmaları15 Kasım 2006, Çarşamba


I. OTURUM 11.00-12.30 / Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali

Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu (İstanbul), "Eski Mezopotamya''da Kralın
Av Partileri ve Bunların Sanata Yansıması"

Prof. Dr. Taylan Akkayan (İstanbul), "Kaybolan Bodrum Sünger Avcılığı ve Avcıları"
Dr. Sevim Yılmaz-Önder (İstanbul), "Oğuz Resmi ile Avlanma"
Yard. Doç. Dr. Gülsüm Killi (Ankara), "Sibirya Türk Halklarında Ayı
ile İlgili İnanışlar"

12.30-13.00 Değerlendirme
13.00-14.00 Yemek arası

****
II. OTURUM 14.00-15.15 / Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mucteba İlgürel

Prof. Dr. Necdet Öztürk (İstanbul), "Osmanlı Kroniklerindeki Av Kayıtları (1300-1500)"
Prof. Dr. Mehmet Ölmez (İstanbul), "Eski Türkçe''den Sibirya Türk Dillerine av ~ an ve avçı ~ ançı"
Dr.A.Pelin Şahin-Tekinalp (Ankara), "Duvar Resimlerinde Av ve Avlanmış Hayvanlar"
Gündegül Parlar (İstanbul), "Anadolu Selçuklu Sikkelerinde Av Sahneleri"
Ali Efdal Özkul (KKTC) "Osmanlı İdaresinde Kıbrıs''ta Yetiştirilen Avcı Kuşları ve Yetiştiricileri"

15.15-15.25 Değerlendirme
15.25-15.35 Ara

****

III. OTURUM 15.35-16.50 / Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necdet Öztürk

Doç. Dr. Samira Kortantamer (İzmir), "Memlûklerde Av"
Yard. Doç. Dr. Güler Yarcı (İstanbul), "İmparatorluğun Son Yüzyılında Osmanlı''da Avcılık ve Avcılar: Yasalar ve Yasaklar"
Priscilla M. Işın (İst.) "Türk Okçuluk Araştırmalarına Önemli Katkılar Yapan bir Amerikalı: Paul E. Klopsteg"
Prof. Dr. Mihai Maxim (Romanya), "XVI. Yüzyılda Padişah Avlarında Kullanılan Romen Şahinleri"
Doç. Dr. Hikmet Akdemir (Şanlıurfa), "Kur''an Açısından Ekolojik Denge ve Avlanma"

16.50-17.00 Değerlendirme

****
¦
IV. OTURUM 14.00-15.15 / Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Taylan Akkayan

Prof. Dr. Kemal Yalınkılıç, Yaşar Türkleş, Muzaffer Uyanık, Celal Acar (Ankara),
"Sürdürülebilir Avcılık ve Uygulamalar"
Prof. Dr. Sermet Koç, Doç. Dr. Bülent Sam, Uz. Dr. Rıza Yılmaz (İstanbul)
"Av Tüfeği Yaralanmalarının Adli Tıbbi Boyutu"
Doç. Dr. Yücel Oğurlu (İstanbul), "Türk İdare Hukuku Çerçevesinde Av Mevzuatımız ve Avrupa Birliği Düzenlemeleri Karşısında Genel Bir Değerlendirme"
Doç. Dr. Hasan Hüseyin Atar, Yard. Doç. Dr. Celal Ateş (İst.) "Türklerde Tarih Boyunca Su Ürünleri Avcılığı"
Dr. Celal Ateş, Doç. Dr. Hasan Atar (İst.)"Türkiye Sularında (Marmara ve Boğazlarda) Avlanan Balık Türleri"

15.15-15.25 Değerlendirme
15.25-15.35 Ara

****

V. OTURUM 15.35-16.35 / Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan Bilgin

Doç.Dr. Ramazan Muşlu (Sakarya)"Mesnevî''de Hayvan Hikâyeleri: Av Hayvanları ve Tasavvufî Yorumları""
Doç. Dr. H. Dilek Batislam (Adana), "19. Yüzyıl Divan Şairi Kececizâde İzzet Molla''nın Gazellerindeki Av ve Avla İlgili Unsurlar"
Doç. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel (Sakarya), "Manzum ve Mensur Baznamelerde Gecen Avlayan ve Avlanan Kuşların Adları ile Bunların Metinlerdeki Kullanım Tarzları"
Doç. Dr.Recep Çiğdem (Şanlıurfa), "Yahudi, İslam ve Türk Hukukunda Deniz Ürünlerinin Tüketilmesi"

16.35-16.45 Değerlendirme
16.45-16.55 Ara

****

VI. OTURUM 16.55-18.10 / Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sermet Koç

Erkan Kayaöz (İstanbul), "Cumhuriyetle Birlikte Türk Avcılğının Gelişimi"
Yaşar Burak Uslu (İstanbul), "Türk Avcılık Jargonunda Rasgele ve
Avın Kanlı Olsun"

Mehmet Emin Bora (Ankara), "21. Yüzyılda Türkiye''de Avcı Eğitimi Nasıl Olmalı?"
Rukiye Kuneralp (İstanbul), "Fotoğraflarla Türkiye''de Avcılık"
Doç. Dr. Abdi Özaslan, Prof. Dr. Sermet Koç, Prof. Dr. Bülent Üner (İstanbul)
"Av Tüfekleri ve Av Tüfeklerinin Kullanımı ile İlgili Yasal Düzenlemeler ve Sorunlar"

18.10-18.20 Değerlendirme

****

VII. OTURUM 14.00-15.00 / Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zuhal Kultural


Doç. Dr. Ayşe İlker (Manisa), "Tarihsel Metinler Bağlamında Türkçede "Av-Et" İlişkisi"
Yard. Doç. Dr. Muharrem Öcalan (Sakarya), "Bağırtlak Kelimesinin Kökenbilimsel Açıklamaları Üzerine"
Veli Gül (İstanbul), "Türkçede Pusu, Tuzak ve Kapanla İlgili Kelimeler ve Birkaç Şiir"
İlgen Kayrak (İstanbul), "Avcı Dili"

15.00-15.10 Değerlendirme
15.10-15.20 Ara

****

VIII. OTURUM 15.20-16.20 / Fen Bilimleri Enstitüsü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yücel Oğurlu

Yard. Doç. Dr. Şerafettin Demirci, Uz. Doç. Dr. Hakan Kamil Doğan,
Yard. Doç. Dr. Gürsel Günaydın (Konya), Prof. Dr. Sermet Koç (İstanbul)
"Konya ilinde Av Tüfeği ile Meydana Gelen Ölümlerin Adli Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi"
Dr. Bülent Üner, Yard. Doç. Dr. Şerafettin Demirci, Doç. Dr. Hakan Kamil Doğan (Konya),
Prof. Dr. Sermet Koç (İstanbul),
"Konya''nın Huğlu, Üzümlü ve Gencek Kasabalarında Av Tüfeği İmalatı – Dünü ve Bugünü"
Yard.Doç.Dr.Ali Küçükosmanoğlu,Dr.Zeynel Arslangündoğdu (İst.) "Türkiye''de Avcılığın Geleceği"
Dr. Zeynel Arslangündoğdu, Yard. Doç. Dr. Ali Kücükosmanoğlu (İst.) "Türkiye''nin Önemli Av Hayvanları"

16.20-16.30 Değerlendirme
16.30-16.40 Ara

****

IX. OTURUM 16.40-17.55 / Fen Bilimleri Enstitüsü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. H. Harun Duman

Alev Özbil (Tekirdağ), "Üç Yabancının Kaleminden Avcı Mehmed ve Av"
Mehmet Ağırgan (Edirne), "Edirne Sultanlarının Av Bahçesi: Hadika-i Hassa"
Evrim Ölçer-Özünel (Ankara), "Oğuz''dan Boğac''a Türk Destanlarında Mitoloji, Av ve İktidar İlişkisi"
Kürşat Öncül (Denizli), "Türk Kültüründe Av Ceza İlişkisi"
Dr. Fahrettin Coşguner, Sait Okumuş (Kırıkkale), "Av ve Avcılığa Dair XV.Yüzyılda Yazılmış Bir Av Risâlesi: Sayd-Nâme"

17.55-18.05 Değerlendirme

****

X. OTURUM 14.00-15.00 / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emel Kefeli

Yard. Doç. Dr. Salim Conoğlu (Balıkesir), "Dağlarında Maralları Yok Edilen Issık Göl Coğrafyası: Cengiz Atmatov''un Beyaz Gemi ve Dişi
Kurdun Rüyaları Adlı Romanlarında Av ve Avcılık"

Yard. Doç. Dr. Ayşe Melda Üner, Sibel Ercan (İstanbul), "Sait Faik Abasıyanık''ın Yaşayacak ve Pay Adlı Hikayelerinde Balıkçılık ve Balıkçılar"
Abdurrahman Kolcu (Erzurum), "Tevfik Fikret: Bir Hayâlât Avcısı"
Elmas Şahin (Erzurum), "Alageyik, Aşktan da Öte"

15.00-15.10 Değerlendirme
15.10-15.20 Ara

****

XI. OTURUM 15.20-16.20 / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu

Dr. Rifat Günalan (İstanbul), "16. Yüzyılda Maliye Ahkam Defterlerine Göre
Dalyan Mukataalari ve Sayd-i Mahi"

Dr. Murat Uluskan (İstanbul), "XVII-XVIII. Yüzyıl İstanbul''unda
Balık Avcılarından Alınan Vergi: Resm-i Mâhî"

Yard. Doç. Dr. Bülent Bakar (İstanbul), "Birinci Dünya Savaşının Gölgelediği Bir Dalyan Projesi"
Haydar Çoruh (İstanbul), "Osmanlı İmparatorluğu''nda Sünger Avı ve İltizama Verilmesi"

16.20-16.30 Değerlendirme
16.30-16.40 Ara

****

XII. OTURUM 16.40-17.55 / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Muhammet Gür

Yard. Doç. Dr. Rıza Ogras (Burdur), "Divan Şiirinde Âşık ve Sevgili Arasındaki İlişkide Av Kelimesine Yüklenen Anlamlar"
Doç. Dr. Keramet Mullahodjaeva (Özbekistan), "Ali Sir Nevai Eserlerinde Av Tasviri ve Ona Ait Timsallerin Bedii İnterpretasyonu"
Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin Ertan (Sakarya), "Fuzûlî''nin Arapca, Farsca, Türkçe Dîvanları ile Leylî vu Mecnûn Mesnevisinde Av ve Avcılık"
Ozan Yılmaz (İstanbul), "Bir Av Tabiri Olarak İltifat"
Sümeyye Kocaman (İstanbul), "Kasidelerde Spor: Mezaki, Yahya Bey ve Nedim''in Tüfek, Cirit ve Av ile İlgili Kasidelerinde Av Tabloları"

 

****

16 Kasım 2006 / Perşembe


I. OTURUM 09.00-10.15 /Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Salman

Prof. Dr. Ahmet Tasagil (İstanbul), "Gök-Türklerde Av Hakkında Bazı Belgeler"
Mehmet Tezcan (Trabzon), "Çin''de Shang ve Chou Sülaleleri (MÖ II.-I.bin) Döneminde Göçebe Tesirindeki Sürek Avları ve Mahiyeti Hakkında"
Yard. Doç. Dr. Şenol Çelik (Edirne), "IV. Mehmed''in Av Gezileri ve Avlandığı Hayvanlar"
Dr. Fehmi Yılmaz (İstanbul), "Sultan IV. Mehmed''in Av Masrafları"
Yard. Doç. Dr. Özlem Kumrular (İst.l), "XVI. Yüzyıl Avrupa El Yazmaları ve Arşiv Belgelerinde Türkler ve Av"

10.15-10.25 Değerlendirme
10.25-10.35 Ara

****

II. OTURUM 10.35-11.50 / Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Prof. Dr. Selçuk Mulayim

Prof. Dr. Gönül Cantay (İstanbul), "Av Hayvanlarının Heraldik İkonografisi"
Doç. Dr.Yaşar Çoruhlu (İstanbul), "Türk Tasvir Sanatında Ejder Öldürme Sahnelerinin Sembolizmi"
Yard. Doç. Dr. F.Nalan Türkmen (İstanbul), "Avcı Kuş İkonografisi ve Hunername''deki Betimlemeleri"
Yard. Doç. Dr. Emine Pınar Doğu (İstanbul), "Nişan Taşları"
Dr. Svetlana Tyukhteneva (Rusya), "Altaians - Hunters of 21 Centuries"

11.50-12.00 Değerlendirme
12.00-13.00 Yemek Arasi

****

Yard. Doç Dr. Metin Eke Yönetiminde İstanbul Teknik
Üniversitesi Devlet Konservatuarı Korosu "Av Türküleri" Konseri

13.00-13.45


III. OTURUM 14.00-15.15 / Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Akile Gürsoy

Prof. Dr.C.Ünal Alptekin (İst.) "Milas Yöresinde Anadolu Parsı Yaşam Alanları ve Avı Konusunda Bazı Tesbitler"
Doç. Dr. Yüksel Kırımlı (İstanbul), "İstanbul Balıkçılarında Sosyal Organizasyon ve Yaşam"
Yard. Doç. Dr. Sultan Bekiroğlu, Taner Okan (İstanbul),
"Avcıların Demografik ve Sosyo-ekonomik Yapısı: Marmara ve Ege Bölgesi Örneği"
Yard. Doç. Dr. Bekir Koç (Ankara),
"Tanzimat Sonrası Hukuk Metinlerinde Çevre Bilincinin Arka-planı Olarak "Av Yasak ve
Sınırlılıkları" Üzerine Bazı Düşünceler"

Aysel Öner (İstanbul), "Türkiye''de Av Konusunda Yayınlanmış Yayınların Bibliyografyası ve Bir Değerlendirme"

15.15-15.25 Değerlendirme
15.25-15.35 Ara

****

IV. OTURUM 15.35-16.50 /Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülden Sağol-Yüksekkaya

Prof. Dr. Sadettin Özçelik (Diyarbakır), "Dede Korkut''ta Av ve Avla İlgili Deyimler Üzerine"
Doç. Dr. Mesut Şen (İstanbul), "Geyik Kelimesi Uzerine"
Yard. Doç. Dr. Hatice Şirin-User (İzmir), "Runik Harfli Türk Yazıtlarında Av"
Yard. Doç. Dr. Mevlut Erdem, Gökhan Cosun (Kahramanmaraş),
"Eski Anadolu Türkçesi Eserlerinde Av Hayvanları ve Avcılık"
Yrd.Doç. Dr.Nesrin Güllüdağ, Bahar Güneş (Kars) "Balık Kelimesinin Kavram Alanı Üzerine Bir Değerlendirme"

16.50-17.00 Değerlendirme

****

V. OTURUM 09.00-10.15 / Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sema Uğurcan

Doc. Dr. Marufjon Yoldasev (Özbekistan), "Özbek Edebiyatında Av Kültürü ve Terimleri"
Bariya Jahina Babırkızı (Kazakistan), "Kazak Edebi Tilindegi Ansilik Oner Korinisi"
Doç. Dr. Şehnaz Aliş (İstanbul), "Bilge Karasu''nun Eserlerinde Av ve Avcılık İzleği"
Dr. Özlem Nemutlu (Manisa), "Cengiz Aytmatov''un Eserlerinde Av Motifi"
Danuta Chmielowska (Polonya), "Adam Mickiewicz''in Tadeus Bey Adlı Eserinde Av"

10.15-10.25 Değerlendirme
10.25-10.35 Ara

****

VI. OTURUM 10.35-11.35 / Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nihat Öztoprak

Prof. Dr. Fuzuli Bayat (Gaziantep), "Sosyo-Ekonomik Bağlamlı Avdan Bozkır Eğlence Avlarına Geçiş"
Doç. Dr. Mehmet Aca (İzmir), "Güney Sibirya Türklerinde Ava Destancı ve Masalcı Götürme Geleneği"
Yard. Doç. Dr. Sedat Adıgüzel (Erzurum), "Başkurt Türk Destanı Ural Batır''da Avcılık ve Av Hayvanları"
Yard. Doç. Dr. Muharrem Kaya (İstanbul), "Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanı''nda Av Kültünün İzleri"

11.35-11.45 Değerlendirme
11.45-11.55 Ara

****

VII. OTURUM 11.55-12.55 / Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

Prof. Dr. Muhabbat Kurbanova (Özbekistan), "Harezm''de Balık Avı ve Ona Ait Terimler"
Yard. Doç. Dr. Abdulvahap Kara (İstanbul), "Kazak Türklerinde Kartalla Avcılılık"
Dr. Grazyna Zajac (Polonya), "XIX. Yüzyıl Türk Avcılığında Polonya İzi: Kara Avcı"
Seleznev Alexander, Selezneva İrina (Rusya), "Alternative to"Nomadic World:
Hunting Cultures of Sayan-Altai Region and South Siberia"


12.55-13.05 Değerlendirme
13.05-14.00 Yemek Arası

****

VIII. OTURUM 14.00-15.15 / Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sebahat Deniz

Doç. Dr. Muhittin Eliaçık (Kırıkkale), "Bir Türkçe Öğretme Kılavuzu
Buruc-i Funun''da Bir Tabibin Bir Avcı ile Tartışması"

Doç. Dr. Kenan Erdoğan (Manisa), "Zati Divani''nda Av ve Avcılık"
Doç. Dr. Yıldız Kocasavaş (İstanbul), "Geleneklerde Bir Tür Kuş Avlama Şeklinin Edebiyata Yansıması"
Dr. Kemal Tuzcu (Ankara), "Klasik Arap Şiirinde Av Teması"
Yard. Doç. Dr. Mesiha Tosunoğlu,Deniz Melanlioğlu(Kırıkkale)"Divan Edebiyatinda Bir Metafor Olarak Av Eylemi"

15.15-15.25 Değerlendirme
15.25-15.35 Ara

****

IX. OTURUM 15.35-16.50 /Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Muhittin Eliaçık

Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin (Şanlıurfa), "Hadislere Göre Avlanma Kuralları"
Doç. Dr. Hasan Keskin (Sivas), "Av ve Avlanmanın Dinî Boyutu"
Yard. Doç. Dr. Abdullah Ekinci (Şanlıurfa), "İslam Kültürü ile Türklerdeki Av Geleneğinde İktisadî ve Sosyo-Kültürel Paralellikler ve Farklılıklar"
Yard. Doç. Dr. Yüksel Kaştan, Yücel Kaştan (Karabük), "Yörüklerde Av Kültürü"
Yard. Doç. Dr. Zekiye Çağımlar(Adana)"Türk Halk Edebiyatında Av ve Avcı Kavramlarına Yüklenen Anlamlar"

16.50-17.00 Değerlendirme
17.00-17.10 Ara

****

X. OTURUM 17.10-18.10 /Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orcun Barista

Yard. Doç. Dr. Latife Aktan (Çanakkale), "Türk Çini Sanatında Yer Av Alan Hayvanları ve Av Sahneleri"
Yard. Doç. Dr. Gülgün Yılmaz (Edirne), "Sultan II. Abdulhamid''e Armağan Gönderilen Av Sandığı"
Abdülkerim Tutmaz (İstanbul), "Türklerde Av Esnasında Kullanılan Mekânlar ve Av Köşkleri ''Maslak Kasırları'' Ercüment Sarpdere (İst.)"Türklerin Avcılıkta Kullandığı Araç ve Gereçlere Uygarlık Tarihi Açısından Bir Bakış"

18.10-18.20 Değerlendirme

****

XI. OTURUM 09.00-10.15 / Fen Bilimleri Enstitüsü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. İsmail Türkoğlu

Yard. Doç. Dr. M. Said Polat (İstanbul), "Göçebe Türklerin Hayatında Avcılığın Yeri"
Mehriban Nasibova (Azerbaycan), "Azerbaycan Av Hayvanları"
Dr. Damira İbrağim (İstanbul), "Kazak Kültüründe Kartalla Av Geleneği"
Dr. Osman Yorulmaz (İstanbul), "Kazak Türklerinde Av Hayvanları ve Avcılık"
Nigora Ohundedaeva (Özbekistan), "Özbekistan''da Avla İlgili Gelenekler"

10.15-10.25 Değerlendirme
10.25-10.35 Ara

****

XII. OTURUM 10.35-11.35 / Fen Bilimleri Enstitüsü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mesut Şen

Ersin Teres (İstanbul), "Divanu Lugatit''t Türk''te avlanmak"
İlhama Jafarova (İstanbul),"Azerbaycan''da Av Hayvan ve Kuş Adlarından Yararlanarak Yapılan Şahıs Adları"
Ayse Yılmaz, Emine Atmaca (Sakarya), "Göynük İlçesinde Avlanan Kuşlar ve Adları"
Dilrabo Andaniyozova (Özbekistan), "Özbek Atasözlerinde Av Terimleri, Sembolleri ve Usulleri"

11.35-11.45 Değerlendirme
11.45-11.55 Yemek Arası

****

XIII. OTURUM 11.55-12.55 / Fen Bilimleri Enstitüsü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Mesiha Tosunoğlu

Dr. Murat Ali Karavelioğlu (İstanbul), "Nesip Bölümü Av Sahneleri Olan Bir Kaside:
Tacizade Cafer Çelebi''nin Sultan II. Bayezid Methiyesi"
Sadık Yazar (İst.), "Klasik Edebiyatımızda Bir Av Hayvanı Olarak Geyik Etrafında Geliştirilen Mazmunlar"
Yard. Doç. Dr. Nuran Yılmaz (Adana), "Klasik Türk Şiirinde Avcılığa Dair "Uğur" ve "Uğursuzluk" İnanışları"
Hasan Yazıcı (Sakarya), "Dede Korkut Hikayelerinde Av"

12.55-13.05 Değerlendirme
13.05-14.00 Yemek Arası

****

XIV. OTURUM 14.00-15.00 / Fen Bilimleri Enstitüsü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. F. Nalan Türkmen

Gökhan Alkaya(İst.)"Türkiye Selçukluları''nda Av ve Avcılık"
Selim Somcağ (İst) "Türklerde Doğancılık"
Doç. Dr. Murat Kocabekov (Kırgızistan), "Kırgız Avcılığında Kumayık''ın Yeri ve önemi"
Seden Uz (İstanbul), "Av Tanrıçası Artemis"

15.00-15.10 Değerlendirme
15.10-15.20 Ara

****

XV. OTURUM 15.20-16.20 / Fen Bilimleri Enstitüsü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Enver Töre

Yard. Doç. Dr. Mustafa Uslu (İstanbul), "Halk Türkülerimizde Av"
Yard. Doç. Dr. Metin Eke (İstanbul), "Türk Halk Müziğinde Av Konusunu İçeren Türküler"
Yard. Doç. Dr. Behiye Köksel (Gaziantep), "Halk Türkülerinde Avla İlgili Semboller"
Oya Şen (Adana), "Çocuğa Yönelik ''Av'' Kavramı Temalı Müzik Yapıtlarının İçerik ve Ezgisel Olarak Değerlendirilmesi"

16.20-16.30 Değerlendirme
16.30-16.40 Yemek Arası

****

XVI. OTURUM 16.40-17.40 / Fen Bilimleri Enstitüsü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Nuran Yılmaz

Yard. Doçc. Dr. Gencay Zavotcu (Kocaeli), "Divan Şiiri Aşk Üçgeninde Av, Avcı ve Tuzak"
Yrd. Doç. Dr.Ömer Savran (Şanlıurfa), Yard. Doç. Dr. Bekir Kayabaşı (Adıyaman), "Av ve Avcılık Kültürünün Divan Şiirine Yansıması"
Dr. M. Celal Varışoğlu (Gaziantep), "Divan Şiirinde Av İstiaresi"
Nurgül Özcan (İstanbul), "Mevlâna''nın Mesnevîsi''nde Av ve Avcılık"

17.40-17.50 Değerlendirme

****

XVII. OTURUM 09.00-10.00 / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gülsen Seyhan-Alışık

Yard. Doç. Dr. Mahmut Sarıkaya (Kırşehir), "Cele" ile Kars''ta Güvercin; Kırşehir''de Keklik Avının Türkçedeki İzleri Üzerine"
Yard. Doç. Dr. Mustafa Şenel (Kars), Yard. Doç. Dr. Nadir Ilhan (Elazığ), "Av Hayvanlarının Kişi Adlarına Yansıması: Adbilim Açısından Bu Yansımanın Türk Kültüründeki Yeri"
Hülya Ayas, Alper Bahtiyaroğlu (Kars), "Balık ile İlgili Yer Adları Üzerine Bir İnceleme"
Hilal Oytun Altun (İstanbul), "Av İlintili Kelimelerin Farklı Kullanımları"

10.00-10.10 Değerlendirme
10.10-10.20 Ara

****

XVIII. OTURUM 10.20-11.20 / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Mustafa Uslu

Sema Demir (Ank.)"Geyikli Baba''dan Abdal Musa''ya Tekke ve Tasavvuf Edebiyatında Av-Avcı-Avlak İzlekleri"
Kadriye Türkan (Ankara), "Azerbaycan Masalları Bağlamında Av Kültürü ve Avcılık Anlayışı"
Seyran Kayıbov (Azerbaycan), "Azerbaycan Halk Hikayelerinde Av"
Ramazan Topdemir (Şanlıurfa), "Güneydoğu Halk Kültüründe Keklik Avcılığı"

11.20-11.30 Değerlendirme
11.30-11.40 Ara

****

XIX. OTURUM 11.40-12.55 / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Nesrin Karagur-Sarıahmetoğlu

Yard. Doç. Dr. Kazım Paydaş (Şanlıurfa), "Timur''un Askerî Faaliyetlerinde Avın Önemi"
Qiyas Şükürov (İst.), "Safevîler''de Av Geleneğinin Oluşumu ve I. Şah İsmail Döneminin Av Merasimleri"
Mustafa Nuri Türkmen (Şanlıurfa), "Osmanlıda Av Seferleri"
Resat İlyasov (İstanbul), "Müslüman -Türk Kültüründe Av''a dair Teolojik Bir Kaç Nokta"
Yard. Doç. Dr. Yunus Emre Tansu (Gaziantep), "Eski Türklerde Av Aletlerinin Kültürel Açıdan İncelenmesi"

12.55-13.05 Değerlendirme
13.15-14.00 Yemek Arası

****

XX. OTURUM 14.00-15.00 / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Arzu Erdoğan-Öztürk

Betül Bülbül-Oğuz (Manisa), "Ava Giden Avlanır: Gösterge Sisteminde Av Kavramı"
Özlem Civelek (İstanbul), "Tarihi Türk Dillerinden Günümüz Türk Dillerine Değin Karakuş Sözcüğü Üzerine"
Bahar Güneş, Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ (Kars), "Türkiye Türkçesi ve Çağdaş Türk Şivelerindeki Balık ile İlgili Atasözü ve Deyimler Üzerine Bir Mukayese"
Zülfikar Bayraktar, Süleyman Özduran (İzmir), "Avcı Fıkraları"

15.00-15.10 Değerlendirme
15.10-15.20 Ara

****

XXI. OTURUM 15.20-16.20 / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şehnaz Aliş

Dr. Selim Hilmi Özkan(Isp)."Antalya Gündoğmus''ta Anlatılan Ala Geyik Efsanesi ve Avcılar Üzerindeki Etkisi"
Aslı Büyükokutan (Balıkesir), "Dalaman Yöresinden Tespit Edilmiş Av ve Avcılıkla İlgili İnanç ve Uygulamalar Üzerinde Bir Değerlendirme"
Gonca Arkon (Kocaeli), "Hayata Balık Pulunun Aynasından Bakmak yahut Sait Faik''in Hikâyelerinde Balıkcılık"
Ahmet Saçkesen, Erdem Uçar (İzmir), "Türk Masallarında Av ve Avcılık Motifleri"

16.20-16.30 Değerlendirme

****

__________________________________

Sempozyuma Bildiri Gönderenler

Sinan Kuneralp (İstanbul), "Fena Biten Bir Av Partisi: İngiliz Yüzbaşısı Selby''nin Erdek''te Öldürülmesi Meselesi (Şubat 1882)"


Prof. Dr. Abak Biyaliyev (Kırgızistan), "Kırgızlarda Kuşlarla Av ve Avcılık Terimleri"

Dr. Zerrin Ay, Dr. Fevzi Bilgin, İsmail Şafak, Mehmet Emin Akkaş (İzmir), "Ege Bölgesinde Avlanma Kartı Olan Avcıların Profili"


İsmail Şafak (İzmir), "Avcılıkta Çatışma (Anlaşmazlık) Yönetimi (İzmir ili Örneği)"

Yuriy Pavlov (Tataristan), "The History and Practice of Hunting with Birds of Prey among the Tatars and the Bashkir and a Review of Modern Situation"


Priscilla Mary Işın (İstanbul), "Osmanlı Mutfağında Av Etleri"

Yard. Doç. Dr. Mustafa Şenel (Kars), "Divanu Lugati''t-Türk''e Göre Av ve Hayvancılıkla İlgili Kelimeler ve Kavram Alanları"

Yard. Doç. Dr. Mehmet Dursun Erdem (Erzincan), "Anadolu Ağızlarında Avcılıkla ilgili Kelimeler"

Yuriy Vasilyev (Rusya), "Saha-Yakut Türkleri - Kuzey Avcıları"


Muhammet Kuzubaş (Samsun), "Divan şiirinde Av-Avcı İlişkisi"

Yard. Doç. Dr. Zehra Göre (Konya), "Türk Kültüründe Doğancılık ve Eski Türk Edebiyatında Baznameler"

Yard. Doç.Dr.Makbule Sarıkaya(Malatya), "Karekin Deveciyan ve 1915 Tarihli Balık ve Balıkçılık Eseri Üzerine"

M. Abdulbasit Sezer (Diyarbakır), "Geyik Avı İle İgili İnanışlar ve Bunların Murathan Mungan''ın Eserlerinde Yansımaları"


Neslihan Bingül (Sivas), "Hayvan Figürlü İznik Seramiklerinden Av Konulu Örnekler"


İsmail Şafak (İzmir), "İzmir İlindeki Avcıların Bazı Kültürel Özellikleri"


Dr. Roza Abdikulova (Kırgızistan), "Kırgız Millî Kültürünün Bir Parçası Olan Avcılıkta Kartalın Aldığı Yer"


Dr. şevki Duymaz (Isparta), "İktidar imgesi Olarak Yönetici ve Avcı Kuşlar"

****

Sempozyum Düzenleme Komitesi

Prof. Dr. Emine Gürsoy-Naskali / Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Hilal Oytun Altun / Sempozyum Sekreteri

Yard. Doç. Dr. Nesrin Karagur-Sarıahmetoğlu,
Yard. Doç. Dr. F. Nalan Türkmen,
Yard. Doç. Dr. Özlem Yıldız,
Dr. Erdal Şahin, Dr. Aylin Koç,
Nursel Uyanıker,
Şenol Korkmaz,
Şenay Şişman,
Mehmet Gürlek
İlgen Kayrak,
Ozan Yılmaz,

Ayşe Kik,

 

 

Sürekli olarak 37 seneden bu yana av dünyasının içindeyim. İlk avı ele geçirmem milat sayılacaksa, bu süre 50 yılı aşar.

Gel gör ki, benim bu listeden tanıdığım isimlerin tamamı topu topu 6-7 kişiyi geçmez...

Nasıl iş bu!

-!..

Bir süre sonra buna "sevinmem mi lazım yoksa üzülmem mi?" sorusunu bile cevaplayamadım.

Bir tek gerçek var.

Utandım.

Av dünyasına bildiri sunacak onca akademisyen var ve ben bu insanları bu güne kadar tanıyamamışım.

Kendi adıma hicap duymam bu yüzden.

Sempozyuma iki belge ile gittim. Birisi 15 dakikaya sığacak ve olabildiğince çarpıcı bilgiler içeren bir çalışma. Çarpıcılığı, sunulan bilgilerin U.S.A vergi dairesinden alınmış olmasından kaynaklanıyor.

Diğeri de avcı eğitiminin ülkemizdeki kısa tarihçesi.

Kısa bildiriyi saydam gösterisi halinde hazırladım.

Konferansların ayrı ayrı salonlarda yapılacağını düşünerek 200''e yakın bir sayıda dağıtmak için CD kopyaladım.

Akademisyenlerin, avcılığın günümüz dünyasında hangi boyutlara vardığını bilmelerini istedim.

86 sayfa tutan A4 ölçeğinde 3 takım çıktı aldım.

Sekreteryaya kolaylık olsun istedim.

Bu çalışmalar sırasında Sn.Tuncay Özdemir ve Sn. Ömer Kıraç''tan çok büyük ölçüde yardım aldım. Kapak hazırladılar. Metinleri yerlerine yerleştirdiler. Teknik açıdan bana yardımcı oldular. Ortaya bir nebze de eli yüzü düzgün bir şey çıktıysa bu arkadaşlarımın sayesindedir. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır.

Bu belgeler bir gün lazım olacak.

Kime mi?

2106''da yaşayan avcı kardeşlerime!

-!..

Üzülerek ifade etmek isterim ki bu döneme faydası, beklenenin çok çok altında.

-!..

Yazının tamamını okuma sabrı gösterirseniz tahmin ederim ki bana hak verirsiniz.

Sempozyum, Marmara Üniversitesi''nin Göztepe''de bulunan kampüsünde gerçekleşecek.

Yeri gelmişken bilmeyenler için söylemek isterim.

Platon’ un meşhur diyaloglarından birinin adı Sempozyum’dur. Bu kelimenin Türkçe karşılığı şölendir. Bahse konu eserin içeriği ise “aynı konuda farklı düşüncelerin yaratılması” üzerinedir. Dolayısıyla, bilimsel amaçlı toplantıların günümüzde Sempozyum’ adını alması da bu nedenledir.

Dolayısıyla bu şenliğe katılmak için "Anadolu yakasında kalmakta fayda var" düşüncesi bende ön plana çıktı.

Ulaşım sorununu çözmek için de trenle Haydarpaşa''ya git, Kadıköy''de de kal.

Marmara Üniversitesi ile Göztepe kampüsü arası taksi ile 5 dk.

Aklım buna yattı.

Beni tanıyanlar bilir. Randevularıma en az 30 dakika önce giderim. Hiç kimseyi bekletmem. Dolayısıyla ayın 14''ünde İstanbul''da olmak bana uyan bir tavır.

Sınav salonunu bir gün önceden tespit eden öğrenci psikolojisi ile enstitiyü de bulmam lazım ya...

13 Kasım 2006 Saat 22.00 / Ankara Garı

Ümran Bora - Mehmet Emin Bora

14 Kasım 2006 / Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü / Sabah saat 10.00

Sempozyuma katılanlardan bildiri toplamak ve bu tarihi anı fotoğraflamak için, bir kişinin bana yardımcı olması lazım.

- !..

Avcılardan bir medet olur mu!

- !..

Zor. Dolayısıyla eşimle yollara düştük.

Salı sabahı 08:30 gibi Haydarpaşa Garı''na geldik. 09:00 da otele yerleşmiştik. Ortaokul sıralarından çocukluk arkadaşım olan Sn.Ertan Uslu beni otelden alıp Göztepe''ye götürdü. Türkiyat Araştırma Enstitüsü''nü onun sayesinde kolaylıkla bulduk. Tabii ki Hilal Hanımı da... Kısa bir ziyaretin sonunda kesinleşen sempozyum programını aldık. Kendisi ile vedalaştıktan sonra diğer toplantı salonlarının yerlerini, gezerek bulduk. Ertesi gün telaşlanmak istemiyorum.

Sn.Hilal Oytun Altun
Sempozyum Sekreteri

Şimdi hedef Tahtakale!

Mısır Çarşısı

Saat alacağım...

-!..

Çocuklara...

-!..

Anlatayım. 3 seneyi aşkın bir zamandan beri arabamda veya el çantamda çocukları sevindirecek küçük şeyler taşıyorum. Toka, saat v.b küçük hediyeler.

-!..

Takasa giriyorum...

-!..

Onları, küçük arkadaşlarıma verirken, yüzlerinde doğan o masum sevinci de ben alıyorum.

-!..

Bu alışverişin adil olmadığının farkındayım.

-!..

Gülen yüze, bedel biçilebilir mi?

-!..

İltifatta cimri, eleştiride gani gönüllü bir toplumuz. İtile kakıla büyürüz. Dolayısıyla da sevgiye hasretiz. Ortam bu olunca gülen bir yüz ara ki bulasın...

Aşağıdaki fotoğraf karesinde çocukların yüzlerine yanısyan içtenliğin, samimiyetin bir benzerini çevrenizde en son ne zaman gördünüz?

-!..

Çocuklara gidin...

Bu tertemiz cevheri el birliği ile berbat ediyoruz.

-!..

Çıkış arıyorum!..

-!..

Bulabildiğim bir tek yol var.

-!..

Aile...

İnsana, yaşam boyu hiçbir kurumun veremeyeceği değerleri kazandıran küçük ocak..
(Bkz. Aile ve Avcılık)

 

 

Şimdi sorun, çocuklara ulaşmak...

15 Kasım 2006 Sabah 07:00 de ayaktayım.

08:00 da ise üniversitenin bahçesinde.

Bizden başka kimse yok.

15 Kasım 2006

Saat 09:00 dan sonra katılımcılar konferans salonuna gelerek kayıt yaptırmaya başlıyorlar.

Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu
15 Kasım 2006

Sempozyum saat 10:00''da açılış konuşması ile başlıyor. İlk söz tabii ki Sn. Emine Gürsoy Naskali''nin .

Sn.Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali
Açılış konuşması

Sn. Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali''nin yapmış olduğu açılış konuşmasından aldığım kısa bir özeti sizlere sunmak istiyorum.

"Av bir iktidar gösterisidir. Av; gücü sembolize eder, muktedir ve iktidarda olmayı temsil eder. Hükümran taraf ile tabi tarafı kesin çizgiyle ikiye ayırır. Muktedir tarafın elinde mızrak, ok, silah, yırtıcı kuş bulunur, parmağında ok yüzüğü veya şahin yüzüğü, kavuğunda (veya şapkasında) sülün gibi bir kuşun tüyü bulunur, seni yakaladım der gibi. Avcı avına yukarıdan bakar. Tabî taraf eğiktir, yeniktir, dize getirilmiştir. Hükümdar avcıdır. Avcı kuşlar da bu sebeple iktidar imgesidir. İktidarın düzenini yansıtır biçimde, hükümdarın çevresinde maiyeti bulunur, av partisi bir nizam ve merasim çerçevesinde gerçekleşir."

(...)

İktidar ve av ilişkisi konusunda Prof. Dr. Gönül Cantay, Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu, Doç. Dr. Yaşar Çoruhlu, Dr. Şevki Duymaz ve Evrim Ölçer-Özünel''i dinleyeceğiz.

Sibirya''dan söz açılmışken, Yakut meslektaşımız, arkadaşımız Doç. Dr. Yuriy Vasilyev-Çargıstay''ın - katılmayı çok arzu ettiği ancak katılamadığı bu sempozyuma göndermiş olduğu mektubu size okumak istiyorum:

***

Türkiye, İstanbul, Marmara Üniversitesi

Prof. Emine Gürsoy Naskali

 15-16 Kasımda İstanbul’da yapılan “Türk Kültüründe Av” konulu uluslararası sempozyuma, bütün katılıcılara, sayın Emine Gürsoy Naskali’ye Türk dünyasının en uzak ve en soğuk bucağında, Sibirya’nın ucunda, Kuzey Buz Denizi kıyısında yaşayan Saha (Yakut) Türklerinin, avcılığın yuvası olarak tanınmış Yakutistan’dan iç yüreğimden çıkan “algış” selamlarımı “bilgisayar” adlı yeni teknik malın yardımıyla gönderiyorum.

Saha (Yakut) Türkleri için Kasım ayı avcılığın sahibi Baay-Bayanay-Toyon’un ayıdır. Bu ayda Türkiye toprağının 4 katı kadar geniş yer alan, Kuzey Buz Denizine ve Büyük Okyanusa kadar, dünyanın ulu nehri Lena Ebe Hatun kıyılarında yaşayan Saha Türklerin’den 100 bin avcı ava çıkar.

Kar yağdı, yer dondu, kış geldi. Kayaklarını alıp, atlarına ve ren geyiklerine binip, Saha avcılar sincabı, tilkiyi, samuru, kurdu, tavşanı, ayıyı, ren geyiğini, kutup tilkisini ve diğer hayvanları avlamağa uzak ormanlara, kara dağlara çıkarlar.

“Av” kelimesine Yakutçada “bult” denir. Bu kelime eski Oğuzlarda kullanılan “bul, bulmak” kelimesinden köklüdür.

“Bult” avına çıkmadan önce Yakutlar Baay-Bayanay-Toyon’a ve ocağın, ateşin sahibine hayır dua söylerler, ateşe kımız ve yağ dökerler, at yelesini hediye verirler, ava ilgili 7 kutsal malı kullanırlar.

15 Kasım sabah saat 10’da – 11’de Türk dünyasının başkenti İstanbul’da “Av Sempozyumu” kendi işine başlıyor. Bu saatte Av dünyasının merkezi Yakutistan’da akşam saat 18’dir. Yakut avcılar ormanlardan, avdan dönüp, çadırlarına, otağlarına dönüyorlar, bugün bulduğu, avladığı hayvanlarını çocuklarına gösteriyorlar, çok et ve balık yenir, bayram gibi baay-zengin masa hazırlanır.

Dışarıda soğuk eksi 40 – 50 de olsun, bizim için o daha iyi, çünkü soğukta kürk tabi daha koyu ve kaliteli olur.

Çadırın içinde, ocağın önünde Eski Oğuzlar’dan ve Türkler’den, Hunlar’dan kalan zengin ve eski dilli Yakutların, Yakut avcılarına özel, Şamanlara ait gizli diliyle av sahibi Baay-Bayanay-Toyon’a kutsal sözler, hayır dualar söylenir. O aydın ve kutsal dualar size varsın, canlarınıza ve yüreklerinize girsin, yardım yapsın, gücünüze güç koysun, aklınıza akıl versin! Size hepinize başarılar, mutluluklar diliyorum.

 Selamlarımla Yuriy Vasilyev – Çargıstay.

Rusya, Yakutistan (Saha Yeri), Yakutsk şehri.

13.11.2006

(...)

Alevilikten hiç bahsetmedik. Aleviler tavşan eti yerler mi? Bütün Alevilik kitaplarında bu soruya ve cevabına yer verilmiştir. Aleviler tavşan eti yemezler. Tavşanın adet görmesi, etinin çok kanlı olması ve ayrıca, çift tırnaklı olması sebebiyle. 1 Vahşi hayvanlardan ceylan, geyik, dağ keçisi

Ayrıca tavşan fizyolojik ve biyolojik yapısıyla da ilginçlikler taşıyan bir hayvandır. Tavşanın kafası kedi kafasına, kulakları eşek kulaklarına, arka ayakları köpek ayaklarına, ön ayaklan kedi ayaklanna ve kuyruğu domuz kuyruğuna benzemektedir. Yine tavşan kedi ile çiftleşmektedir. Bunca sağlıklı ve yenilmesinde sakınca olmayan yaban eşeği, yaban öküzü vb. helal sayılırken, parçalayıcı azı dişlere ve yırtıcı pençeye sahip olan aslan, kaplan, pars, kurt, çakal, sırtlan vb., ayrıca, tilki, sincap, kirpi, samur, fil, maymun, ayı ve bunun gibi hayvanlar da haram görülür. 2 Tevrat 3 da tavşanı mekruh sayar. Zerdüşt dinî metinlerinde ise tavşan kutsaldır, çünkü suyun bulunduğu yeri o bilir ve koşarak diğer hayvanlara suyu gösterir. Diğer hayvanlar tavşanı izleyip suya ulaşırlar.

Tavşan meselesini bir de Mahsunî''den 4 dinleyelim:

 

Bana tavşan eti yer misin derler

Çok yalanlar yedim tavşan nedir ki

Karanlık sofrada karanlık mecliste

Kör yılanlar yedim tavşan nedir ki

Hayli geçtim felek denemesinde

Her çoban bilinmez kaval sesinden

Koyun kılığından pis memesinden

Süt salanlar yedim tavşan nedir ki

Hayvanın hayvandan asili var mıdır

Hayvan hayvan doğar başka var mıdır

Tavşan cennetlik de domuz gavur mudur

Nice canlar yedim tavşan nedir ki

Mahzuni insana doğrusu gerek

Yapabilir misin toptakta çörek

Dinli dinsiz gavur müslim diyerek

Çok canlar yedim tavşan nedir ki

                                                 Mahsunî

(...)

Türkiyenin ilk avcılık ve balıçılık kanalı birkaç gün içinde yayın hayatına girecek. Kanalın adı YABAN- TV. Yaban Tv''ye, Melih Meric''e, ayrıca iş adamı Ali Üstay''a destekleri dolayısıyla teşekkür ederim. Sempozyum süresince 150 bildiri dinleyeceğiz.

Değerli bildiri sahipleri; birikimlerinizi ortaya koyarak, emek vererek hazırlamış olduğunuz bu bildiriler, sizlerin kültürümüze sunmuş olduğu eşsiz birer hediye mahiyetindedir. Toplantımıza katılmakla bizleri şereflendirdiniz. Sempozyum sekreterimiz Hilal Oytun Altun ile birlikte size sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, sempozyumun herkes için başarılı ve güzel geçmesini temenni ediyorum ve saygılarımı sunuyorum.

Sn. Prof.Dr.Emine Gürsoy Naskali''nin açılış konuşmasının ardından kürsüye Türk Tarih Kurumu Başkanı Sn. Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu geliyor.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Sn. Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu

Sn Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ise katılımcıları kutlayan bir konuşma yaptıktan sonra ; "Türk Kültüründe Av" Bu kadar küçük bir başlık için 150 bildiri sunulması gerçekten çok hoş. Katılımcıları kutluyorum" dedikten sonra da "Elimizde geniş imkanlar var. Bu sempozyumun bildirilerini Marmara Üniversitesi basamazsa Türk Tarih Kurumu olarak biz basarız" diyor. Bolca alkış alan bu konuşmadan sonra günün ilk oturumu başlıyor.

Bir yandan fotoğraf çekerken imkanlar dahilinde de not tutmaya çalıştım. Bu notları da konuşmacının fotoğrafının altına kısa kısa koydum. Yayınlamama izin verilen bidiriler elime geçtikçe "Güncel" başığının altına koyarak size ulaştırmaya çalışacağım.

I. OTURUM 11.00-12.30

Sn.Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu
"Eski Mezopotamya''da Kralın Av Partileri ve Bunların Sanata Yansıması"

Sn.Prof. Dr. Taylan Akkayan
"Kaybolan Bodrum Sünger Avcılığı ve Avcıları"

Sn.Dr. Sevim Yılmaz
"Oğuz Resmi ile Avlanma"

Sn.Yard. Doc. Dr. Gülsüm Killi
"Sibirya Türk Halklarında Ayı ile İlgili İnanışlar"

  

Sn.Yaşar Burak Uslu                                                       Sn.Yard. Doc. Dr. Gülsüm Killi

Her sunudan sonra kısa bir özet yapılıyor ve sunu hakkında dinleyicilere söz veriliyor. Yeri geldikçe de zamanın çok sınırlı olduğu da konuşmacılara hatırlatılıyor. Sempozyum boyunca her şey nezaket ölçüleri içinde cereyan ediyor. Ben ve eşim bir yandan not tutarken, bir yandan da fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. 2106''da yaşayacak avcılara bilgi aktaralım diye düşünüyorum.

Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

IV. OTURUM 14.00-15.15

Oturum Başkanı: Sn. Prof. Dr. Taylan Akkayan

Prof. Dr. Kemal Yalınkılıç !.. Yaşar Türkleş !.. Muzaffer Uyanık !.. Celal Acar!..


Sn. Prof.Dr. Taylan Akkayan ilk konuşmacıları sıra ile kürsüye davet ediyor.

-!..

Önce derin bir sessizlik oluyor. Ufak bir kıpırdanışın ardından bir bakanlık görevlisi konuşmacılar adına mazeret beyan ederek;

- "Sn.Genel Müdürümün mecliste acil bir toplantıya katılması gerekti de..." şeklinde benzeri bir kaç şey daha söylemeye çalışırken...

Sn. Prof.Dr. Taylan Akkayan gök gürültüsü şiddetinde, ama son derecede sakin bir üslupla;

- "Bırakın bu mazeretleri... Burada akademik içerikli bir çalışma var. Bu, her şeyden daha önemlidir." diyor.

Bu yerinde ikaz, mazeret beyan eden görevlinin;

- "Birazdan ..... Bey genel müdürlük yerine sunum yapacak, şu anda yolda" demesi kulaklara "özürü kabahtinden büyük" sözünü hatırlatıyor.

"İkame görevi"nin bile zamanlaması planlanamamış!

Sn. Prof.Dr. Taylan Akkayan son sözü söylüyor.

-"Konuşma sırası, oturum sonuna kalmıştır."

-!..

Nasıl beğendiniz mi?

-!..

Yaşananları!

-!..

Cumhuriyet tarihinde, avcılık üzerine bu kadar akademik kariyer sahibi insanın, bir araya geldiği ikinci bir toplantı yapıldığını hatırlayan var mı?

-!..

Yakın tarihlerde olamaz da...

-!..

Üsküdar (!) tarafında olmamız bile bizi kurtarmaz...

Geçmiş olsun.

Gelmemek veya geç kalmak şöyle dursun...

Herkesten önce geleceksin.

-!..

Başta bu sempozyumu düzenleyenlere teşekkür edeceksin...

Hatta, minnet borcun olduğunu söylesen, eksilir misin?

-!..

İdare, özde "Türk Kültüründe Av" başlığı taşıyan toplantıya "Randevu Kültürü"nden "bütünlemeye kalındığı" için "vuslat bir başka bahara kaldı " demekten başka çare yok.

Bir başka bakış açısı daha geliştirilebilir.

-!..

İyimser bakış açıs!

-!..

"İyi ki katılmadılar" da diyebiliriz.

-!..

İdareden sorumlu olanlara; "Avlanma belgesi" almak için var olan "ilköğretim" zorunluğunu neden "okuma-yazma" beceri ölçüsüne çektiniz?" şeklinde bir soru sorulsaydı...

Nasıl bir cevap vereceklerdi?

-!..

Üzüntüm bununla sınırlı değil...

-!..

Anlatayım. Bu ülkede 9 tane Orman Fakültesi var...

Bu sempozyuma sadece İstanbul Üniversitesi''ne bağlı Orman Fakültesi''nden iştirak eden ve sunuları olan akademisyenler katıldı. Onları yürekten kutluyorum.

Diğer illerdeki orman fakültelerinin mensupları nerede?

-!..

Avcılık nerede yapılıyor?

Özellikle memeli yabanhayvanlarının avcılığı...

-!..

Siz ormanı tarif ederken genç öğrencilere "ağaç ve ağaçcıklar topluluğundan ibarettir" derseniz, sonuç da ister istemez bu olur.

-Yabanhayvanları nerede yaşıyor ki?

-!..

Bir ülkede bir şeyler iyi gidiyorsa, bilin ki orada üniversiteler hayatın içindedir ve toplumlara her alanda yol gösteriyorlardır.

Aksi halde de!

-!..

Buna da siz karar verin artık...

Bence büyük bir fırsat kaçtı.

Oturum bir sonraki konuşmacının kürsüde yerini alması sonunda kaldığı yerden devam ediyor.

Sn.Doç. Dr. Yücel Oğurlu

"Türk İdare Hukuku Çercevesinde Av Mevzuatımız
ve
Avrupa Birliği Düzenlemeleri Karşısında Genel Bir Değerlendirme"

Sn.Doç. Dr. Hasan Hüseyin Atar - Sn.Yrd. Doç. Dr. Celal Ateş
"Türklerde Tarih Boyunca Su Ürünleri Avcılığı"

Sn.Doç. Dr. Bülent Sam,
"Av Tüfeği Yaralanmalarının Adli Tıbbi Boyutu"

Bekledim de gelmedin (!)
Hiç mi beni sevmedin...

V. OTURUM 15.35-16.35 / Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

Oturum Başkanı: Sn. Prof. Dr. Orhan Bilgin

Sn. Doç.Dr. Ramazan Muslu (Sakarya)
"Mesnevî''de Hayvan Hikâyeleri: Av Hayvanları ve Tasavvufî Yorumları"

Doç. Dr. H. Dilek Batislam (Adana), "19. Yüzyıl Divan Şairi Kececizâde İzzet Molla''nın Gazellerindeki Av ve Avla İlgili Unsurlar"

VI. OTURUM 16.55-18.10 / Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu


Mehmet Emin Bora - Sn. Prof. Dr. Sermet Koç
"21. Yüzyılda TÜrkiye''de Avcı Eğitimi Nasıl Olmalı?"
 

16 Kasım 2006 - Perşembe

V. OTURUM 09.00-10.15 / Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

Oturum Başkanı (sağ başta): Sn. Prof. Dr. Sema Uğurcan

Sn. Dr. Özlem Nemutlu (Manisa),
"Cengiz Aytmatov''un Eserlerinde Av Motifi"

Solda: Sn. Doç. Dr. Marufjon Yoldaşev (Özbekistan), "Özbek Edebiyatında Av Kültürü ve Terimleri"
Sağda : Sn. Bariya Jahina Babirkizi (Kazakistan), "Kazak Edebi Tilindegi Anşılık Öner Körinisi"

Sn.Doç. Dr. Şehnaz Aliş (İstanbul),
"Bilge Karasu''nun Eserlerinde Av ve Avcılık İzleği"

Solda: Sn. Yrd. Doç.Dr. Mesiha Tosunoğlu - Sn. Hilal Oytun Altun

Sn.Aslı Büyükokutan (Balıkesir)

"Dalaman Yöresinden Tespit Edilmiş Av ve Avcılıkla İlgili İnanç ve Uygulamalar Üzerinde Bir Değerlendirme"

Keşke Avcı Olsaydım!

Soldan sağa: Sn. Doç. Dr. Ayşe İlker - Sn. Betül Bülbül Oğul

Doç. Dr. Ayşe İlker (Manisa)"Tarihsel Metinler Bağlamında Türkçede "Av-Et" İlişkisi"

Betül Bülbül-Oğuz (Manisa), "Ava Giden Avlanır: Gösterge Sisteminde Av Kavramı"

"Keşke avcı olsaydım" sözü Sn. Doç Dr. Ayşe İlker''e ait. "Bu sözü aynen yazabilir miyim?" sorusu üzerine "Tabii ki yazabilirsiniz, sözümün arkasındayım" diyen Sn. İlker''e bir kere daha teşekkür ediyorum. Dilerim ki bu yürekliliği diğer ilglililer de gösterebilsin.


Sn. Doc.Dr. Metin Eke Yönetiminde İstanbul Teknik
Üniversitesi Devlet Konservatuarı Korosu "Av Türküleri" Konseri

 

Sn.Gülşen Çoşar                                                              Sn.Özlem Arslan

                           

Sn. Cemal Özdoğan                                                     Sn. Erdal Şahin

 

Sn. Prof.Dr.Emine Naskali bu güzel konser için Sn. Doç. Dr. Metin Eke''ye teşekkür ediyor.

I. OTURUM 09.00-10.15 /Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin SalmanProf. Dr. Ahmet Taşağıl (İstanbul),
"Gök-Türklerde Av Hakkında Bazı Belgeler"

İmparator bir okla 2 kuş vurmuş!.. Bence biraz abartmışlar... Çinliler söylüyor...

Mehmet Tezcan (Trabzon)

"Çin''de Shang ve Chou Sülaleleri (MÖ II.-I.Bin) Döneminde Göçebe Tesirindeki Sürek Avları ve Mahiyeti Hakkında"

Soylular sınıfı için bir ritüel... Savaş hazırlığı... Kıtlıkta beslenme sebebi... Kaşgarlı Mahmut hayvanların nehirden geçişine göre takvim yapmış...

Yard. Doç. Dr. Şenol Çelik (Edirne),
"IV. Mehmed''in Av Gezileri ve Avlandığı Hayvanlar"

IV.Mehmet 1657 kasımında ava gitmiş ve 2200 adet Kırklareli çevresinde tavşan vurmuş... Bir avda 35.000 kişi görevlendirilmiş ve 27 aralık 1690 yılında 256 karaca 2 sığın vurmuş... Bu konuların yazıldığı 100 den fazla defter var.. 34 tanesini inceledim... Av, tebaya ihsan edilen açık hava tiyatrosudur. Savaşa gidene ne kadar yövmiye veriliyorsa ava gidene de o kadar veriliyor... Bir kişiye günde 70 akça veriliyor... Bu ABD $ olarak 1988 kuru ile günlük 16$ ediyor...

Dr. Fehmi Yılmaz (İstanbul)
"Sultan IV. Mehmed''in Av Masrafları"

Yard. Doç. Dr. Özlem Kumrular (İstanbul)
"XVI. Yüzyıl Avrupa El Yazmaları ve Arşiv Belgelerinde Türkler ve Av"


II. OTURUM 10.35-11.50 / Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Prof. Dr. Selçuk Mülayim


Doç. Dr.Yaşar Çoruhlu (İstanbul)
"Türk Tasvir Sanatında Ejder Öldürme Sahnelerinin Sembolizmi"

Yard. Doç. Dr. F.Nalan Türkmen (İstanbul),
"Avcı Kuş İkonografisi ve Hunername''deki Betimlemeleri"

Kuşlar koruyuculuk ve güç sembolüdür... Avcı kuşların ikonografisinde, at üstündeki adamın kolunda betimlenmiştir. Atlı -bozkır kültüründe sıkça rastlanır. Osmanlı''da avcı kuşların yetiştirilmesi başlı başına devlet politikasıdır. 6000 doğancı... 7000 sekbancı vardır... Orta Asya bozkır kültürü ile yakın ilintiler kurulabilir... Üsküdar / Doğancılar semti adını buradan alır.

Yard. Doç. Dr. Emine Pınar Doğu (İstanbul)
"Nişan Taşları"

Etfal suresinin 17. ayeti okçunun kulağına fısıldanır. .. 4 kişi "düştü" derse kabze alır... 900 x 066 mt. 540 mt. kadar ok atıldığı hesaplana biliyormuş.. Önce ayak taşı dikerler ... Attığı yere ana taşı... Birisi daha ileri atarsa taşı sürükleme tabir edilir..

VI. OTURUM 10.35-11.35 / Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nihat Öztoprak

Prof. Dr. Fuzuli Bayat (Gaziantep)

"Sosyo-Ekonomik Bağlamlı Avdan Bozkır Eğlence Avlarına Geçiş"

Doç. Dr. Mehmet Aça İzmir)

"Güney Sibirya Türklerinde Ava Destancı ve Masalcı Götürme Geleneği"

Oturum başkanı sol başta : Doç. Dr. Nihat Öztoprak

Ortada; Yard. Doç. Dr. Sedat Adıgüzel (Erzurum),
"Başkurt Türk Destanı Ural Batır''da Avcılık ve Av Hayvanları"

Ural Batır destanında av kutsaldır...

Yard. Doç. Dr. Muharrem Kaya (İstanbul)

"Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanı''nda Av Kültünün İzleri"

Destanda Şor avcıları kadınlara silahları elletmezler... Ava çıkmadan bir gece önce kadınlarla ilişki kurarlarsa uğursuzluk getirir... Kadının sözü ile ava çıkılmaz. Dede Korkutta ava çıkılmadığı gün boşa geçen gün sayılır... Dede Korkutta da av kutsaldır.

VII. OTURUM 11.55-12.55 / Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

Prof. Dr. Muhabbat Kurbanova (Özbekistan) / "Harezm''de Balık Avı ve Ona Ait Terimler"
Yard. Doç. Dr. Abdulvahap Kara (İstanbul) / "Kazak Türklerinde Kartalla Avcılılık"
Dr. Grazyna Zajac (Polonya) / "XIX. Yüzyıl Türk Avcılığında Polonya İzi: Kara Avcı"
Seleznev Alexander, Selezneva İrina (Rusya), "Alternative to"Nomadic World: Hunting Cultures of Sayan-Altai Region and South Siberia"

Sn. Abdülvahap Kara, sunusunda ;  " Kartal kincidir... Zamanla sahibine zarar verebilir... Kazaklar''da kartal derneğine bağlı 200 kuş beyi var... Turizimciler Kazakistan''a 10 günlük tur düzenliyor ve 2000 $ ücret alıyorlar..." diyor

Antik çağlarda olduğu gibi sempozyum, neşe ile başladı neşe içerisinde bitti. Ekip çalışması gerektiren bu işten Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma Enstitisü yüzünün akı ile çıkmış, gelecek kuşaklara önemli bir belge bırakılmıştır. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim.

      

Sn. Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali                                       Sn. Hilal Aytun Oltun

Bu sempozyumda sunulan bildirilerin içinde, ülkemizde var olan avcı sayısını bazı konuşmacılar "ikimilyon" olarak belirtirken diğerleri, "ikiyüzbin" sayısı ile sınırlamıştır.

Bence her iki taraf ta büyük bir yanılgı içindedir!

-!..

Bu sayının kaç olduğunu bilebilmek için öncelikle, Timur ile Nasreddin Hoca arasında yaşanan "Fil" öyküsünü hatırlamakta büyük fayda vardır...

Nasreddin Hoca gibi, "gücünüzü görmek için" arkanıza bakmaya gerek bile yok...

-!..

Sadece aşağıdaki fotoğraf karesine bakın...

-!..

Ön sırada 3 avcı oturuyor!

-!..

Bu sempozyuma sadece ve sadece 3 avcı katıldı...

-!..

Acı ama gerçek budur...

Avcılar, yaşanan aksaklıkların sebebini bir kere daha düşünmelidirler...

Geçmişini bilmeyen kendini bilemez...

Kendini bilmeyen de hiç birşeyi...

3 avcı kardeşime de gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyorum.

15 kasım 2006 / Kanlıca

Kanlıca''dan İstanbul''a baktım ve düşündüm....

 

Yüzleşilen her şey değiştirilemez,

Ama hiçbir şey yüzleşilmeden de değiştirilemez...

                                                                     James Baldwin

Mehmet Emin BORA

21 Kasım 2006 / ANKARA

Bu yazı 46090 kez okundu...