Kala ki Rastgele


Harçlar Kanunu'na bağlı 8 sayılı tarifenin VI-16. sırası hükmüne göre Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi alınırken bir defalığına harç ödenmesi gerekmektedir.

2006 yılında alınacak yivsiz tüfek ruhsatnameleri harcı 12,10 YTL olarak belirlenmiş olup, bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Bu harç tutarı yivsiz av tüfeğinin çapı, fişek kapasitesi vs. gibi özellikleri dikkate alınmadan bütün yivsiz av tüfekleri için eşit olarak alınmaktadır.

Harçlar Kanunu'na göre her yıl alınan avcılık belgesi harcı (2006 yılı için avcılık derneklerine üye olanlardan 67,00 YTL, üye olmayanlardan 73,20 YTL) ile Çevre Ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine her yıl ödenen avlanma izin ücreti (2005-2006 sezonu için 15/9/2005'e kadar ödeyenlerden avcılık derneklerine üye olanlardan 40,00 YTL üye olmayanlardan 60,00 YTL, bu tarihten sonra ödeyenlerden avcılık derneklerine üye olanlardan 60,00 YTL,üye olmayanlardan 90,00 YTL) de sahip olunan tüfek adet ve cinsleriyle ilgilendirilmeksizin sabit bir tutar olarak alınmaktadır.

Bilindiği üzere bu tüfeklerin çok büyük oranda bir kısmı kara avcılığında kullanılmak üzere edinilmektedir. Ancak hepsi de tüfek olmasına rağmen bunların öldürücü ve tahrip edici güçleri arasında epey farklılıklar bulunmaktadır.

Örneğin tek namlulu ve tek fişek kapasiteli, 20 kalibre çapında, tahrip kapasitesi diğerlerine göre oldukça düşük olan bir yivsiz tüfek yanında, çifte ve süperpoze olarak adlandırılan iki namlulu ve iki fişek kapasiteli tüfekler bulunduğu gibi, tek namlulu olup, pompalı veya yarı otomatik olarak tabir edilen ve hazneleri 5'ten 8'e kadar fişek alabilen yivsiz av tüfekleri de bulunmaktadır. Her ne kadar pompalı ve yarı otomatik yivsiz tüfeklerin avda kullanılmasında 3 fişek kapasitesini aşmamak üzere takoz kullanılması zorunluluğu getirilmişse de avda bu zorunluluğa pek uyulmadığı bir gerçektir.

Anılan pompalı ve yarı otomatik tüfeklerin takozsuz halde birim zamanda atabilecekleri fişek sayısı, tek veya iki fişek kapasiteli tüfeklere göre bariz bir fazlalık gösterdiğinden av hayvanları üzerinde çok daha tahrip edici bir etkiye neden olmaktadır. Üçüncü fişekten itibaren yapılan atışlarda kaçan hayvan biraz uzaklaşmış olduğundan hayvanın ele geçirilemeyerek yaralı olarak gitmesine neden olunmakta, yaralı hayvan uzak bir yerde muhtemelen ölmektedir.

Dolayısıyla bu tür tüfeklerin diğerlerine göre hem öldürme hem de yaralı bırakma kapasitesi belirgin bir aşırılık göstermektedir. Bu durumda tek fişek kapasiteli bir tüfeği 1 tüfek addedersek 8 fişek kapasiteli bir tüfeğin de 8 tüfek olduğunu söyleyebiliriz.

Burada her bakımdan bir rekabet eşitsizliği bulunmaktadır. Olayda bir de ülkemizin, hatta insanlığın ortak varlığı olan canlı hayatı sözkonusu olunca, yaban hayatının bekası açısından tahrip kapasitesi yüksek olan tüfek kullanımının sınırlandırılması ya da caydırılması gereği ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenlerle Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi harç tutarlarının motorlu taşıtlar vergisine benzer şekilde tüfeğin fişek kapasitesiyle orantılı bir şekilde alınmasının hem “rekabet eşitliğine”, hem “daha çok kullanan daha çok öder”, hem de “yaban hayatınınsürdürülebilir kalması için en az tahrip” ilkelerine uygun olacağı düşünülmektedir. Bu durumda, tek fişek kapasiteli yivsiz av tüfekleri için 10,00 YTL, iki fişek kapasiteliler için 20 YTL, 3-5 fişek kapasiteliler için 50,00 YTL ve 6-8 fişek kapasiteliler için 80,00 YTL gibi harç tutarı alınmasının hakkaniyete daha uygun olduğu düşünülebilir.

Hiç bir kural ve sınırlama insanın kendi vicdanındakinden daha etkili olamaz. Unutmayalım, limitinden daha fazla avlanan her hayvan torunlarımızın hakkından gaspedilmiş demektir. Madem ki avcılık soylu bir eylemdir, o halde hem kendi soyluluğumuzun hem de avımızın soyunun sürdürülebilir kalması için elimizi, hiç olmazsa tetik parmağımızı biraz da vicdanımızın üzerine koyalım.

Avımız kala ki rastgele!

Bu yazı 4900 kez okundu...