Trofe!..


14 Ocak 2006 günü saat 14.43 de bir elektronik mektup alıyorum. Gönderen avcı dostum Sn. Ali ŞAŞMAZ. Mektubun içeriği aşağıdaki gibi.

"Sayın Bora

31 Aralik 2005 tarihli Resmi Gazete'de av hayvanlarından elde edilen ürünler hakkında yönetmelik değişikliği yayınlanmış. Okuduğunuzu tahmin ediyorum, eğer okumadıysanız bilgilerinize sunarım saygılarımla. " Ali ŞAŞMAZ.

Mesajı alır almaz hemen Resmi Gazete'nin internet sitesine giriyor ve yayınlanan yönetmeliği okuyorum.

Aklımda "Yale Üniversitesi ve Avcılık-3" başlıklı son yazı var. Yönetmeliğe "daha sonra bakarım" diyerek bir kenara kaldırıyorum.

Bu arada 2 saat vakit geçiyor. Çevrimde olduğumu gören Sn. Emin KOÇAK ile mesenger vasıtası ile temas kuruyorum. Laf lafı açıyor. Sn.Koçak'a yönetmelikten bahsedip yönetmeliği ona gönderiyorum. Ricam "eskisi ile yenisi arasında ne gibi fark oluşmuş, lütfen bakar mısınız? şeklinde. O da "tabi neden olmasın" diyor. Aradan kısa bir süre geçiyor. Sn.Emin KOÇAK yönetmeliği incelemiş ve farkları da yönetmeliğin üzerine yazmış. Bana geri gönderiyor.

İşte yönetmeliğin değişen maddeleri.

Yönetmelik
Çevre ve Orman Bakanlığından:
Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen
Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik


MADDE 1 — 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Ellerinde sözleşme kapsamına dâhil türlerin canlı, trofe, tahnit, yumurta ve türevleri ile bunlara ait ürünlerini bulundurup, bunlarla ilgili belgesi bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde (öncekinde 6 ay içerisinde idi) ilgili il müdürlüklerine başvurmaları ve durumlarının sözleşme hükümlerine uygun olması halinde, kendilerine Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesi (Ek–18) düzenlenir."

MADDE 2Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 2 — Ellerinde mülga 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu Kararlarınca avı serbest olan canlı av ve yaban hayvanı bulunduran gerçek veya tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde (öncekinde 6 ay içerisinde idi) bu canlı hayvanları il müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksine hareket edenler hakkında Kanunun 20 ve 26 ncı maddeleri ile bu Yönetmeliğin 85'inci maddesi hükümleri uygulanır."

MADDE 3Aynı Yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 3 — Ellerinde mülga 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu Kararlarınca avı yasaklanmış olan av hayvanlarına ait yasa dışı avlanmalar sonucunda elde edilen trofe ve tahnit ile yasadışı canlı av ve yaban hayvanı bulunduran gerçek veya tüzel kişilerin, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde (öncekinde 6 ay içerisinde idi) bu trofeleri ve canlı hayvanları il müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksine hareket edenler hakkında Kanunun 20 ve 26 ncı maddeleri ile bu Yönetmeliğin 85 inci maddesi hükümleri uygulanır."

MADDE 4Aynı Yönetmeliğin geçici 4'üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 4 — Kanunun yayımı tarihinden önce av ve yaban hayvanı üretimi için izin verilenler, durumlarını bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içerisinde (öncekinde 18 ay içerisinde idi) Kanuna ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek için gerekli işlemleri yapmak zorundadırlar. Üç yıl içerisinde ( öncekinde 18 ay idi ) durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uydurmayan üreticilerin izinleri iptal edilerek, bu Yönetmeliğin 23 ve 24 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır. İl müdürlükleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren on sekiz ay içerisinde illerinde izinli ve izinsiz üretim yapan tüm tesisleri belirlemek, izinsiz üretim yapanlar hakkında Kanunun 26 ncı maddesine göre işlem yapmakla mükelleftir."

MADDE 5Aynı Yönetmeliğin geçici 5'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 5 — Kanunun yayımı tarihinden önce av ve yaban hayvanlarına ait ürünleri bulunduran müzeler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde (öncekinde 6 ay içerisinde idi) ellerinde bulundurdukları ürünler için bulundurma belgesi almak zorundadırlar. Aksine hareket eden müzeler hakkında bu Yönetmeliğin 85 inci maddesi hükümleri uygulanır."

MADDE 6Aynı Yönetmeliğin geçici 6'ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 6 — Kanunun yayımı tarihinden önce av ve yaban hayvanı bulunduran sabit hayvanat bahçeleri,(öncekinde 6 ay içerisinde idi ) gezici hayvanat bahçeleri ile sirkler (üç ay içerisinde idi) bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içerisinde, ellerinde mevcut av ve yaban hayvanları için bulundurma belgesi almak zorundadırlar. Aksine hareket edenler hakkında bu Yönetmeliğin 85 inci maddesi hükümleri uygulanır."

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin geçici 7'nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 7 — Av ve yaban hayvanı ticareti yapan işletmelerin bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren on sekiz ay içinde (6 ay içerisinde idi) Av ve Yaban Hayvanı Bulundurma ve Satış Ruhsatı (Ek–4) almaları zorunludur. Aksine hareket eden işletmelerin av ve yaban hayvanı bulundurmasına ve satmasına izin verilmez. Bulundurma ve satış ruhsatı olmadığı halde av ve yaban hayvanı satışı yapan bu işletmelere bu Yönetmeliğin 85'inci maddesi hükümleri uygulanır."

Yürürlük
MADDE 8 Bu Yönetmelik 16/12/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

         

Sn. Emin Koçak, küçük bir de yorum yapmış.

"Bir yönetmelik veya kanun çıkarmadan önce, çıkaracak olanların bir değil bir kaç kere düşünmesi gerekir sanırım.
Örneğin; "Bu yönetmeliğe önce biz uyabilecekmiyiz" diye.

"Gereken denetimi yapacak, ne kadron ne de imkanın var!.."

Böyle yönetmelik çıkarıp, sonra da geri adım atılacağına "önceden düşünmeliydiler" diye düşünüyorum.

Ama nerede bunları düşünecek idareci!..

Sonuç: Bu yönetmeliği uygulayamadılar!..

Uygulamayı üç yıl uzattılar!..

Kim öle, kim kala!..

Emin KOÇAK.

           

Ben bu konuda yorum yapmaya gerek duymuyorum. Çünkü söylenecek söz kalmamış.

Arif olan anlar.

Teşekkürler Sn. Ali Şaşmaz.

Teşekkürler Sn. Emin Koçak.

Şimdi, avcılık karşıtlarının görmesi için bir kaç trofe fotoğrafı koymak istiyorum.

Bu ülkelerde yabanhayvanı sayısı artıyor. Avcılık teşvik ediliyor.

Bizde avcılar ve avcılık "öcü" gibi gösteriliyor.

Yabanhayvanı sayısı hızla azalıyor!..

Neden?

-!..

   

   

   

 

Başarılı bir kuruluşun göstergesi , problemlerin olup olmadığı değil,

Problemlerin, geçen senekilerin aynısı olup olmadığıdır
                                                       

                                                                                                                         Dulles

 

 

Şimdi, idare için özeleştiri zamanı!..

Problemler geçen seneki ile aynı mı, değil mi?

-!..

Not:

Bu yönetmelik hakkında daha çok bilgi edinmek isteyenler 19 Eylül 2005 tarihinde yayınlanan,

"Güncel / ZARARIN NERESİNDEN DÖNERSENİZ!.." başlıklı yazımı okuyabilir.

Bu yazı 4678 kez okundu...