Yabanhayatı Eğitimi ve Avcılık


Avcılıkla ilgili -sadece hanımlara dönük- onlarca çeşit eğitim dalı var...

 

Bugünkü konuğumuz Sn. Kaan Otçu.
O da sizlerle bilgisini paylaşmak istiyor.
Hepimizin adına kendisine teşekkür ediyorum.
Söz, Sn. Kaan Otçu'nun.

 

ABD'de 83 Üniversitede Wild Life Management yani Yaban Hayatı Yönetimi,

40 Üniversitede ise Wild Life Biology yani Yaban hayatı Biyolojisi bilimleri Lisans ve Lisans üstü eğitimi olarak verilmektedir. Bu bölümlerin akademik ortamda temsil edilmesi 1900'lü yıllarda başlamıştır. Bu konuda alınan mesafe ve uygulama metodları her geçen gün daha da gelişmektedir.

Yabanhayatı Yönetimi dersleri ağırlıklı olarak Agricultural Sciences -Tarım Bilimleri- departmanlarının ders programları içerisinde yer almaktadır. Bu konu kıta çapında bölgesel olarak yörelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak okulların bünyelerine alınmıştır.

   

     Genetik Koruma                                  Popülasyon Dinamiği
CONSERVATION GENETICS                       POPULATION DYNAMICS

Daha açık bir tanımlamayla; eyaletlerin ihtiyaçları ön plana alınarak bir dağılım yapılmış ve buradan ülke geneline bir yönlendirme yapılmıştır.

Yabani köpekleri koruma programı içindeki bir çalışma sırasında çekilen bir fotoğraf.


Tarım ve hayvancılığın ağırlıkta olduğu eyaletlerde korumacılık çalışmaları ve üretim gibi konuların daha kolay yapılabileceği öngörülmüş ve alınan sonuçlar olumlu olunca çalışmalar bu yönde geliştirilmiştir.

Örneğin; Konya bölgemizde yabanhayvanı üretimi için, arazi ve bitki örtüsü bakımından böyle bir çalışmanın yapılabileceği düşünülebilir. Burada yabankoyunu popülasyonunu arttırmak için yapılan bir çalışma olduğu bilinmektedir.

Yabankoyunu

Bu bölgede öncelikle toprak tahlili ile başlaması gereken çalışmalar, hayvanların kan tahlilleri ile genetik araştırmalara kadar genişlemelidir. Toprakta bulunan minerallerin bir bölümünün eksikliği bu yöredeki yabankoyunu popülasyonu yönetimi çalışmalarının başka bir bölgeye alınmasını belki de ilave minerallerin burada yaşayan hayvanların ek olarak gıdalarına katılmasını gerektirecektir.

Yabankoyunu

Ziraat ve veterinerlik fakültelerinde bu konularda gerekli kürsülerin açılması ve araştırma laboratuvarlarının kurulması düşünülmelidir. Bu kürsülerin kurulması için fakültelerimizin ilgili bölümlerinde okuyan ya da master yapan talebelerin ABD'de eğitime gönderilmeleri ve buralardan mezun olacak talebelere istihdam olanakları yaratılması gerekir.

 

 

Ayrıca bu eğitimi veren okulların kürsüleri ile yazışılarak destek istenilebilir. Bunu yapmak günümüzde çok kolaydır. Hiyerarşik ve bürokratik endişeler taşımadan e-mail yolu ile Prof. ya da herhangi bir eğitim görevlisi ile bu ilişkiler başlatılabilir.

5-10 makam arabası fiyatına bir kaç talebe, bu okullara rahatlıkla gönderilebilir. Bunun dışında kurumda çalışanlar, koruma ile ilgili muhafaza memurları da dahil olmak üzere bu meslek içi eğitim çalışmalarına götürülürse, çalışma şevkinin hızla arttığı izlenecektir.

Söğütözü

Bu arabalar, şu anda farklı bir proje ile ilgili olmak üzere alınmış. Konumuzla sadece fotoğrafik anlamda ilgisi vardır. Üstü kapalı bir mesaj vermek amacı ile konulmamıştır. Bugün itibarı ile Milliparklar ve Doğa Koruma Gn. Müdürlüğü'nün olsa "araba ve personel ihtiyacı var" diyebiliriz. Bu da, bakanlıkta fazlası ile var. Eksik olan "motivasyon"

 

Bu iş gönül işidir.

 

Doğal hayatla uğraşanların desteklenmesi ve teşvik edilmeleri gerekir.

Doğal kaynakların idaresinde ve eğitiminin desteklenmesi arayışında, "üstün kamu yararı" düşüncesinin ortaya konması doğru olacaktır. "Kamu yararı" kelimesi bu işlerde artık "vasat" bir kelime ve anlayış olarak kalmaktadır.

Doğal kaynakların korunması ile ekonomi arasında bire bir ilişki vardır.
Doğal kaynaklar, kuru kuru lafla korunamaz.

Bir ormanın üniversite için kesilmesi ya da yok edilmesi düşüncesinin altında yatan bu kelimenin var saydığı anlayıştır. Artık bütün bu anlayışın üstünde bir anlayışın yani üstün kamu yararı anlayışının hakim olması gerekmektedir.

           

Bir üniversite için koca bir orman kesilir mi?

 

Hep vurguladığımız gibi bu işin başı eğitimdir.

Çocuklarımızı, küçük yaştan itibaren doğru bilgilendirmemiz lazım...

 

Artık bilgiye ulaşmanın yollarının kolaylığı malumdur. İlgili bürokratların ve fakültelerimizin bunu göz ardı edeceğini düşünmek bile istemiyorum. İnternet aracılığı ile bilgiye ulaşmanın dayanılmaz çekiciliğini, ülke yararı ile bütünleştirecek bu işe sevdalı öğretim görevlilerimize bu konuda eğitim veren okulların bazılarının adlarını vermek istiyorum.

Texas A&M U, U of Delawere, U of Maine, U of Idaho, U of Washington, U of Nevada.

American university campus


Bu okulların web sitelerine girmek için Örneğin; www.ArkansasStateU.edu.com yazıldığı takdirde karşımıza çıkan web sayfasından "Agricultural Science" departmanı içeriklerinde derslerin programları ve içeriklerini, hocaların ve kürsü başkanlarının e-mail adreslerini görebilirsiniz.

Dilerim ki, bir nebze de olsa faydalı olmuş olayım.

M.Kaan Otçu
04.Ocak 2006

 

Ömrüm yettiği kadar, ilgi alanım olan yabanhayatı ve avcılık üzerine, sizlere bilgi aktarmaya devam edeceğim. Bu arada "bulundukları konumdan ötürü, kendilerini, kıymetli bulanlar var."

Ellerinde de "iftira" gibi akıl almaz bir silah...

Olsun...

Ne değişir ki!..

 

Bu dünya üç beş bilgisizin elinde

Onlarca her bilgi kendilerinde

Üzülme ; eşek eşeği beğenir

Hayır var sana "kötü" demelerinde .

                                                                         Ömer Hayyam

Nice bayramlara...  

Bu yazı 13625 kez okundu...