Milli Parklar Genel Müdürleri


Siz nasıl düşünürsünüz, bunu bilmiyorum ama, benim kafam olur olmaz pek çok şeye takılır.

Örneğin;

Arabasının penceresinden küllüğünü yola boşaltan adamın, bunu neden yaptığı!..
Trafiği aksatacak şekilde yola park eden bir araç sahibinin, diğer bir araç sahibi ile pervasızca konuşması!..
Benim aşırı derecede ilgimi çeker.


Çağlar öncesine ait bir ilkel memeli ile karşılaştığımı hemen anlarım.
Kendilerini ikaz edene saldırılarsa, kafadan bacaklı ve omurgasızdır.
Gelişimini tamamlayamayan bu örnekler, evrim teorisine olan inancımı pekiştirir.


Sizce neden yaparlar bunu?
Ne çok şey sayabiliyoruz değil mi?
İşte örnek bu olunca, -özellikle ilgi alanım olan yabanhayatı içinde- yaşanan olumsuzluklar, doğaldır ki beni daha fazla düşünmeye sevk eder.

Cumhuriyetin ilanından bu yana 83 sene geçmiş!..
At bunun ilk otuz senesini...
33 senesini at, hesabı düzleyelim...
Geriye 50 sene kalıyor.

Son 50 sene içinde, yabanhayatını iyileştirme yönünde neler yapılmıştır?

Son 50 sene içinde, bu görevi hangi kurumlar üstlenmiştir?

Son 50 sene içinde, bu görevi üslenen kurumların hangi bölümü bu işin sorumlusudur?

Son 50 sene içinde, bu görevi üstlenen müdür, daire başkanı veya genel müdürler kimlerdir?

Son 50 sene içinde, bu görevi üstlenen kişilerin görev zamanlamaları nasıl oluşmuştur?

Son 50 sene içinde, bu kişilerin üstlendikleri sorumluluklar nelerdi?

Son 50 sene içinde, bu kişiler ne yapmışlardır?

Hani belgeleri?

-!..

Niye yok?

İşte benim takıntılarım bunlar.
Pek çok kişiye göre, sıkıcı ve gereksiz şeyler.
Ben öyle düşünmüyorum.
"Sebep-sonuç" ilişkisi kurmaya çalışarak "nereden gelip, nereye gittiğimizi" anlamaya çalışıyorum.
Avcı tabiri ile, "iz sürüyorum"

Avlamak istediğim bir tek şey var, "olumsuzluk"
Yani,
Neden halâ, onca yanlışlığı yaşıyoruz?
Neden halâ, yabanhayatının idaresinde kaydetmeye değer bir başarıyı yakalayamıyoruz?
Neden halâ, benzer şartları yaşayan ülkelerin çok gerisindeyiz?
Yaşananların içindeki "olumsuzluklar", nereden güç buluyor?

Bu ve benzeri pek çok soruyu seslendirdiğim vakit aklım, beni geçmişi araştırmaya zorluyor.

Beğensek de beğenmesek de var olan bugünkü yapının bir temeli var.

Bu temeli, kim atmış?

Zemin koduna kadar, kim yükseltmiş?

Var olan bu katların, malikleri kimlerdir?

Bu ara kat, niye gecekonduya benziyor?

Bu kat, neden boyanmamış?

Geçici iskan, kimin zamanında alınmış?

Kim yapmış?

Kim bozmuş?

Merak etmiyor musunuz?

Neyse ben merak ettim ve bu çalışmanın başlatılabilmesi için, öncelikle bu kurumun "kısa bir tarihçesini çıkartmak lazım" diye düşündüm. Kendi kendime de "Bundan kolay ne var ki?" diye cevap verip, doğruca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yolunu tuttum.

Orada onlarca kişi çalışıyor ve dev gibi bir de arşiv var.
Ne yani?
Bu da sorun mu?

Arşivde çalışanları geçmiş yıllardan tanıyorum. Dostlarım var. Niyetimiz de halisane... Niye yardım etmesinler ki? Bunları düşünerek, arşivden istifade yönünde izin almak için doğruca Sn. Gn. Md. Yardımcısı Mustafa Akıncıoğlu'nun yanına gittim. (Bu yaşadıklarım yaklaşık olarak bir yıl evvel oldu / 2004'ün 10'nucu ayı gibi)

Sn. Akıncıoğlu, benim isteklerimi hoşgörü ile karşıladı ve hemen arşive telefon ederek, bana yardımcı olmalarını istedi. Ben de kendisine teşekkür ederek arşivin yolunu tuttum.

Kulakları çınlasın Sn.Cevat Günel'in. Çalıştığı dönemde arşiv sorumlusu olarak muhteşem bir eser bırakmıştı.

Sn. Cevat Günel

Ne ararsan vardı. Gezilmedik yöre, basılmadık toprak parçası, çekilmedik de canlı fotoğrafı kalmamıştı. Bu binlerce fotoğrafı, o günün şartları içinde kolay erişilebilir bir sisteme de oturtmuştu. Kendisini her zaman takdir etmişimdir. Bu meziyetlerinin dışında çok da iyi bir insandır. Bakanlığın yaptığı her çalışmanın, hemen yanıbaşında onu görebilirdiniz. İyi bir fotoğraf sanatçısı, düzenli bir insandı.

İ

2004 / Ormancılar Günü / Sıhhiye

Bu düşüncelerle arşive vardığımda, ilk bakışta "hayal kırıklığına uğradım" dersem, doğru olur diye düşünüyorum. Ben "Oda mı büyümüş, arşiv mi küçülmüş" diye düşünürken;

"Hoş geldiniz, buyurun, oturmaz mısınız? Size nasıl yardımcı olabiliriz?" diyerek, beni nezaketle karşıladılar.
Ben de, çok basit olan isteğimi seslendirdim.
"Kuruluşundan bu yana bu kurumda görev yapan, tüm genel müdürlerin fotoğraflarını ve özgeçmişlerini istiyorum." dedim.

-!..

Odayı kısa bir süre sesizlik kapladı. Hızla düşündüm ve kesin kararımı verdim.
- Bu arkadaşlarım işe yeni başladı!..

Bu seçenekten başka aklıma hiç bir şey gelmedi desem!..

Çünkü bana göre isteğim, bırakın düşünmeyi, anında çekmeceyi açıp buyurun denilecek kadar basitti..
Çok kısa bir sürede yanıldığımı anladım.
Odanın tozunu attılar..
Ihıh yok...

- Dayanamayıp sordum. Yukarıdaki toplantı salonunda, hepsinin fotoğrafı çerçeveli olarak asılıydı. Onları indirsek de bilgisayarda taratsak!..

-!...

-Hı? Olabilir mi?

- Geçenlerde birilerine çerçeve lazım oldu. Fotoğrafları çıkardılar, çerçeveleri aldılar.

-!..   (Bu,benim dilimin tutulduğu anın işareti, uzunca bir süre böyle kaldım. Zaten çok akıl dolu bir yüze sahip değilim. Kimbilir o anda              nasıl bir görüntü verdim. Evlerden uzak)

Ne olacak şimdi? Yüzüm nasıl bir hal aldıysa arkadaşlarımı merhamet duygusu sardı herhalde. Bir kere daha aradılar taradılar. Yok. Yok işte!..

Süklüm püklüm eve gidişimi bir görseniz, mutlaka acırdınız. (Kolej (!) mezunu bile acırdı.)

Neyse "Öpe öpe mermer delinirmiş" şeklindeki veciz ata sözünü hiç aklımdan çıkarmadan, hemen "B" plânına geçiyor ve Sn.Cevat Günel'i arayarak, bana yardım edip edemeyeceğini soruyorum.
Cevap son derece kısa, "Siz üzülmeyin, yarın arşive beraber gidelim. Ben bulurum."

Ertesi sabah arşiv odasında konuştuğumuz saatte buluşuyoruz. Sn.Cevat Günel, arşiv için ayrılan odada fırtına gibi esiyor. Bıraktığı pek çok şeyi, yerli yerinde bulamadığı için çok kızgın. Neyi sorsa, "depoya gitti" "Seka'ya gitti" gibi cevaplar alınca, bir süre ne dediği duyulmuyor ama, en azından ben anlıyorum.

-!..

Ne deseydi?

Takriben 1 saat sonra elinde bir mektup zarfı ile geliyor. İçinde, eski tabir ile "arap" var. Geriye, zarfı sıvazlamak ve cini çıkarmak kalıyor. O da öyle yapıyor. Negatifleri ışığa kaldırıp şu falanca, şu da filanca demeye başlıyor.
Tamam da nasıl olacak şimdi?
Bulunanların hepsi hepsi 4 kişi...
Bu kurum 50 sene içinde bu kadar insanla mı döndü?
Ayrıca özgeçmişleri nerede?

Cevat Günel, sarı bir kitapdan bahsediyor, hatta bulunması gereken rafı da göstererek soruyor. Nerde o kitaplar?

-Seka'da...

Bu cevap, bizim için "arşivde işimizin bittiği" anlamına geliyor.

***

Burada, bir noktanın altını önemle çizmem gerekiyor. Var olan eksiklik, çalışan personelden kaynaklanmıyor. Bu bölüm, bu kurumun en önemli çalışma noktalarından biri. Burada, sık sık personel tayini yapamazsınız. Daha doğrusu yapmamanız gerekiyor. Burası özel bir uzmanlık alanı. Doğru kişileri iş başına getirip, bu bölümü unutacaksınız. Çalışanlar, arşivde işe başlayacak, arşivden emekli olacak.

Unutmamanız gereken en önemli husus da, bu bölümün ihtiyaçları. Buradaki bilgisayarın kapasitesi, kurum içinde var olanların içinde en iyisi olmalı. En yüksek hafıza, en hızlı işletimci, son model tarayıcı bu bölümde olmalı. Tabii ki ihtiyacı karşılayacak ölçüde program ve sarf malzemesi de.

Hatıra dayalı işler bu odaya asla girmemeli. Bu demek değildir ki, "buradan hiç kimse faydalanmasın". Demek istediğim odur ki, buradaki tüm fotoğraf karelerinin, süratle envanteri çıkartılmalı, kolaylıkla kontol edilebilecek bir sisteme hızla geçilmelidir. Aramalar sadece bilgisar ekranından yapılmalı, hatıra binaen, orjinal slaytlar asla verilmemeli, hatta verilecek kopyaların da makul bir bedeli olmalıdır.

Bu konuda çok şey söyleyebilirim. Bakanlığın elinde şu anda Sn. Aykut İnce gibi çok kıymetli bir fotoğraf sanatçısı var. Bu tarihi bir fırsattır. Tanışma şansına erişemediğim bu değerli arkadaşımızın, isteklerine kulak verin. Ne istiyorsa hemen alın, ne istiyorsa hemen yapın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Tam aksine çok şey kazanırsınız. Ürünlerini de titizlikle muhafaza edin. Bunlar, bir daha yerine asla konulamayacak kadar kıymetli bir zenginliktir.

Çünkü, Sn. İnce o karede zamanı, bir an için de olsa durdurmuştur.

O an, bir daha asla yakalanamaz.

***

Sn. Cevat Günel'in evinde bahsettiği kitaptan bir tane varmış onu bana getireceğini söylüyor. Vedalaşıp ayrılıyoruz. Ben de o hızla fotoğrafçıya, gidiyorum. "Aman, isimler ve zarflar karışmasın, yoksa işin içinden çıkamam" diyerek sızlanıyorum.

Ertesi gün bir araya geliyoruz. Cevat Bey kitabı bulmuş.

Birkaç gün sonra da, bastırdığım fotoğraflar elime geçiyor. Her iki dökümanı alıp eldekilerle birleştiriyorum.


Andre Gidé "Hiç bir kişisel çıkar bulunmadığı zaman iyi yazılır, iyi düşünülür." derken.

Hz. Muhammed ise "Bir kimsenin hayatını yazan onu diriltmiş olur." diyor.

Ben de, insana has olan akıl ile "Doğruları nasıl bulabiliriz?" sorusunun cevabını arıyorum.

Çünkü, ünlü düşünür Dante'nin "İşitilen şey zaptedilmezse bilgi olmaz." şeklindeki tespitine yürekten katılıyorum. Bunun içinde var gücümle gelecek kuşaklara bilgi ve belge aktarmaya çalışıyorum.

Sizlere bir zararı var mı?

-!...

-Teşekkür ederim.

İşte toparlayabildiklerim.

***

"Ormancılık Teşkilatı Yöneticiler Albümü" adlı kitabın ön sözünden kısaltarak aldığım giriş yazısı aşağıdaki gibi. Bu önsözü okumadan önce, aynı kitaptan Sn. Ömer Özen'in hazırladığı kısa özgeçmişini buraya koymakta büyük yarar görüyorum.

Orman Genel Müdürü Sn. Ömer Özen
Ellerinize sağlık. Bu belge de olmazsa, biz ne yapacaktık?


Değerli meslektaşlarım,

İnsan hayatının sınırlı olması, o kişide mevcut bilgi ve tecrübelerin o insanla birlikte meçhule karışmasına sebep olabilmektedir. Mevcut bilgilerin, yaşanılan olayların, kazanılan tecrübelerin ve alınan derslerin gelecek kuşaklara aktarılmasının bir taraftan toplum, diğer taraftan teşkilat için gerekliliği akıllarda kolayca kabul görebilmektedir. Geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran belgelerin önemli bir yeri ve görevi bulunmaktadır. Geçmişi gelecek nesillere aktarabilmek bu belgeler sayesinde mümkün olabilmektedir. (.....) Bu belgelerden biri olan albümler, eskinin günümüze ve ileriki yıllara taşınmasında kalıcı bir arşiv malzemesi olabilme hüviyetini, her zaman koruyabilmiştir.
Bu albüm; fani olan bizlerin baki olan dünyada, genç nesillerin geçmişi daima hatırlamalarına vesile olmasını temenni eder, sevgiler sunarım.

                                                                                                   Ömer ÖZEN
                                                                                                                         Orman Genel Müdürü
                                                                                                                          Aralık 1983

Üç ana bölümden meydana gelen albüm;

1'inci bölümde 1839 yılından, Orman Bakanlığı'nın kuruluş yılı olan 1969 yılına kadar,

2'inci bölümde 1969'dan, Orman Bakanlığı'nın kapatıldığı 1980 yılına kadar,

3'üncü bölümde ise, 1980 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kuruluşundan, kitabın baskı için hazırlandığı aralık 1983'e kadar geçen zaman içinde bakanlık uhdesinde görev yapmış olan bakan, müsteşar, ve genel müdürlerin yukarıdaki kadar kısa özgeçmişlerini kapsıyor.

Açıkça ifade etmem gerekiyor ki, özellikle yapmaya çalıştığım, milli parklarla ilgili çalışmada, sıralama hatası yapmış olma ihtimalim çok yüksek. Ben, son 13 senedir bu genel müdürlükle iç içeyim (Dilerim ki bu tabirimi de yanlış yorumlamazsınız). Ondan evvel, kim çalışmış, kim ne yapmış, pek bilmiyorum. Var olan bilgilerim kulaktan dolma. Dileğim o ki, aşağıdaki sıralamayı öncelikle bir yerli yerine oturtalım. Ondan sonra bu çalışmanın en zor olan kısmı başlayacak.
Söylentiler bitecek, belgeler konuşacak.

Kim, kendi döneminde bu duvara, hangi tuğlaları koydu?

veya

Niye bir tek tuğla ilave edemedi?

Yani, yazımın başındaki sorularıma cevap aramaya devam edeceğim.

Bu çalışmam veya konuya yaklaşım şeklim, bazı idareciler (!) tarafından yadırganabilir!..
Bazıları tarfından da takdir ile karşılanabilir!..

Sizce;

Kim yadırgar?

Kim takdir eder?

Neden?

-!...

Takdir sizlerindir.

 

**************************

 

Çevre ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde

Görev Yapan
Genel Müdürler ve Daire Başkanları

 

Muhsin Zekai Bayer
(Özgeçmişi Bulunamamıştır.)

 

***

Hasan ASMAZ
Genel Müdür
1922-

1922 yılında Trabzon'da doğmuştur. 1944 yılında Orman Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ormancılık mesleğinin çeşitli kademelerinde çalışmış bu arada Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 19/02/1976 Tarihin'de Genel Müdürlük görevine getirilmiş 13/03/1978 tarihinde de bu görevinden ayrılmıştır. İki kitabı ve bir çok makalesi yayınlanmıştır.İki defa da tabiatı koruma alanındaki hizmetlerinden dolayı ödül almıştır. 1980 yılında emekliye ayrılmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

***

Ferit ÖZDİL
Genel Müdür
1978-1979
1980-1981

1925 yılında Elazığ'ın Ağın İlçesi'nde doğmuştur. 1947 yılında Orman Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ormancılık mesleğinin çeşitli kademelerinde çalışmıştır. 10/3/1978 tarihinde Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü'ne getirilmiştir. 30/12/1979 tarihinde bu görevden ayrılmıştır. 25/12/ 1980 tarihinde ikinci defa getirildiği Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü'nden 26/01/1981 tarihi'nde ayrılmıştır. 14/04/1981 tarihinde emekliye ayrılmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

***

Hayri BERK
Genel Müdür
1979-1980


1935 yılında Elbistan'da doğmuştur. 1963 yılında Orman Fakültesinden mezun olmuştur. Ormancılık mesleğinin çeşitli kademelerinde çalışmış bu arada Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 13/12/1979 tarihinde Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü'ne atanmış 25/12/1980 tarihi'nde bu görevden ayrılmıştır. 27/01/1981 tarihi'nde ikinci defa getirildiği Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü görevinden 08/04/1982 tarihi'nde ayrılmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

***

?.. Fotoğraf yok 

Muhlis Pamuk
Özgeçmişi yok

***

1986 /Enver Palaşoğlu
Daire Başkanı
1985- 1986


1941 Hopa doğumlu. 1964 tarihinde Orman Fakültesini bitirmiştir. 30.06.1964 tarihinde İstanbul İşletmesi'nde göreve başladı. 01.10.1964–30 091966 tarihleri arasında yedek subay olarak askerlik görevini tamamladı. Askerlik dönüşü Trabzon, Ardanuç, Eskişehir, Trabzon Ağaçlandırma Diyarbakır AGM Konya AGM ve AGM Etüt Proje Daire Başkanı olmuştur. 01.09.1985 Milli Parklar Dairesi Başkanı 29.12.1986 Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi olara çalışmakta iken,1992 yılında Bakanlık Müfettişliğine geçti. 18.07.1995 tarihinde Müfettiş olarak emekliye ayrıldı.

 

*** 

?.. Fotoğraf yok

Sami Yaşar Ölçer
Daire Başkanı

1983-Milli Parklar Dairesi Başkanlığı

1945 Karaman doğumlu. 1968 yılında Orman Fakültesi'ni bitirdi. 31.10.1968 tarihinde İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü'nde göreve başladı 31.03.1969–01-10.196 tarihleri arasında yedek subay olarak görev yaptı. Askerlik dönüşü Ankara 24 No'lu Orman Tahdit Komisyonu'nda göreve başladı. Daha sonra Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü, bakanlık özel kalem müdürlüğü, bakan müşavirliği görevini yapmakta iken 20.08.1981 tarihinde istifa ederek görevden ayrıldı. 1983 yılında Milli Parklar Dairesi Başkanlığı'nda istifa dönüşü göreve başladı. Eğitim Daire Başkanlığı, Milli Parklar Daire Başkanı Milli Parklar Av-Yaban Hayatı Genel Müdür Yardımcılığı Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi, Orköy Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu. 16.06.2004 tarihinde emekli odu.

 

***


Nevzat CEYLAN
Genel Müdür
1995-1997

15.07 1953 Nallıhan doğumlu. 1973 tarihinde Orman Tekniker Okulu'nu 1977 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik Okulunu bitirdi. 31.07.1973 tarihinde Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü'nde orman teknikeri olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla; Çanakkale İşletmesi, Ankara Beypazarı Nallıhan Bölge Şeflikleri'nde görev yapmakta iken 01.071981-01.11.1981 tarihleri arasında kısa dönem askerlik hizmetini tamamladı. Daha sonra Nallıhan, Çerkeş Kızılcahamam Şeflikleri'nde çalıştı. Bakanlık Yayın Dairesi Başkanlığı Şb. Müdürü olarak çalışmakta iken de 09.07.1982 tarihinde istifaen görevinden ayrıldı. 13.01.1992 tarihinde Milli Parklar Av-Yaban Hayatı Genel Müdür Yardımcısı olarak olarak göreve döndü. 1995 -1997 tarihleri arasında Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürü olarak görev yaptı. 30.07.1997 tarihinde bakan müşaviri olarak görev yapmakta iken 24.05.1999 tarihinde istifa ederek görevden ayrıldı.

***

Muhittin KIZILEL
Genel Müdür
1995-1997

 

01.01.1942 Tarsus doğumlu. 1965 Orman Fakültesi mezunu. 27.02.1965 tarihinde İstanbul İşletme Müdürlüğü'nde göreve başladı. 30.09.1965-30.09.1967 tarihleri arasında yedek subay olarak askerlik görevini tamamladı. Daha sonra Karaman, Mersin, Silifke, Kütahya, Muğla'da görev yaptı. 1988 tarihinde merkezi Antalya olmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi 15.09.1994-14.06.1995 tarihleri arasında Batı Akdeniz Bölge Müdürü, 14.06.1995-10.06.1997 tarihleri arasında Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürü 10.06.1997-30.07.1997 tarihleri arasında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 16.08.2001 tarihinde Bakanlık Müşaviri olarak emekliye ayrıldı.

***

?..Fotoğraf yok


Muzaffer GÜLTEKİN
Genel Müdür
1997-1999


(Özgeçmiş yok)

***

 

Ahmet Hüsrev ÖZKARA
Genel Müdür
1999-2004

11.02.1957 Nazilli doğumlu. 1979 Orman Fakültesi Mezunu. 13.12.1979 tarihinde Ankara 16.No'lu Orman Amenajman Heyeti'nde göreve başladı. 01.07.1982 -01.11.1982 tarihleri arasında kısa dönem askerlik görevini yaptı. Askerlik dönüşü aynı bakanlıkta göreve başladı. Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Başkanlığı emrinde Başmühendis olarak çalışmakta iken 24.06.1993 tarihinde Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Orman İçi Su Ürünleri Şube Müdürü, 1997 tarihinde İç Anadolu Ormancılık Araştırma Ensititüsü emrinde mühendis olarak, 25.10 1999–06.05.2004 tarihleri arasında Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürü olarak görev yaptı. Halen Bakanlık müşaviri olarak görev yapan Ahmet Hüsrev Özkara 1992 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir.

***

 

Mustafa Kemal Yalınkılıç
Genel Müdür
2003-

 

1961 yılında Malatya'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini aynı ilde tamamladı. 1982 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Orman Endüstri Mühendisi olarak mezun oldu. 1982-1984 yılları arasında özel sektörde çalıştı. 1984 yılında asistan olarak mezun olduğu fakültede çalışmaya başladı. 1987 yılında master, 1990 yılında da Orman Biyolojisi Ana Bilim Dalı'nda doktorasını tamamladı. 1993 yılında Orman Biyolojisi alanında doçent olamaya hak kazandı. 1995 yılında Japon hükümetinin Monbusho bursunu kazanarak Kyoto University Wood Research Institute‘de iki yıl araştırma yaptıktan sonra yine aynı üniversitenin Tarım ve Ormancılık Fakültesi bünyesinde 2000 yılı mart ayına kadar çalıştı. 1998 yılında alanının en önemli ödüllerinden Ron Cockrof ödülünü Türkiye adına Hollanda'da aldı. 2001 yılında Muğla Üniversitesi'nde Profesörlüğe atanan Mustafa Kemal Yalınkılıç 2003 yılına kadar Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı yaptı. 2003 Mart ayında Çevre ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne atandı. Halen, Dünya Bankası' tarafından desteklenen GEF-II (Biyolojik çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi) projesi ve Avrupa Birliği'nden desteklenen TWINING Eşleştirme Projesi'nde Proje Yöneticisi olarak da görev yapmaktadır. Çok sayıda TÜBİTAK, DPT ve yurtdışı kaynaklı projelerde görev alan Mustafa Kemal Yalınkılıç'ın yarıdan fazlası uluslararası olan 140 civarında eseri bulunmaktadır. İngilizce ve Japonca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

***

Benim elimdeki bilgiler bu kadar. Bu genel müdürlük, geçmişte "Milli Parklar Dairesi Başkanlığı" olarak da yapılanmış. Dolayısıyla, her dönem başında bir genel müdür olmamış. Örneğin, rahmetli Nihat Turan zamanında bu şekilde idare edilmiş. Bunun dışında, zaman zaman siyasi mülahazalarla görevden alınan genel müdürler, bakanlığa karşı dava açarak davayı kazanmışlar ve eski görev yerlerine yeniden dönmüşler. Örneğin Sn.Nevzat Ceylan gibi. Bu durumda, Sn. Nevzat Ceylan için sıralamada iki kere yer açacağız.

Söylemek istediğim o ki, bu sıralama acilen doldurulmalı, doğru bilgiler yerine konmalıdır. Şimdi, bu satırlara kadar okumak zahmetine katlanan okuyuculardan, bir ricam olacak. Bu yazıda eksik veya yanlış gördükleri bilgilerin doğrusunu, benim elektonik posta adresime gönderirlerse, gönderenin ismi ile yerine koyarım.

Elektronik posta adresim:  mehmeteminbora@superonline.com

Bu suretle yarınlarda, bir araştırma yapacak kişiye yardımımız olabilir.

Bu çalışmaya isterseniz bir vefa duygusu gözü ile bakın...

İsterseniz de...

Gelecek kuşaklara bir iz bırakmak diye düşünün...

Geçmişi değiştiremeyiz .

Ama yaşananları tarafsız bir gözle değerlendirebilersek.

Gelecek ellerimizin içindedir

Aynı hatalara düşmeden, onu plânlamak istemez misiniz?

Gelen Düzeltmeler


1- İlk düzeltme Sn.Hasan Saday 'dan geldi. Sn. Sami Yaşar Ölçer ile Sn. Muhlis Pamuk'un görev zamanlarının yanlış sıralandığını görmüş. Ben de, ikaz üzerine hemen bu düzeltmeyi yaptım. Sn. Sami Yaşar Ölçer'in genel müdürlük yapmadığının altını çizen Sn. Hasan Saday, "Milli Parklar, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı daire başkanı iken, daire başkanlığı yaptı. Bunu kesin biliyorum. Sn. Muhlis Pamuk'da aynı durumda. O da daire başkanlığı yaptı." diyor. Sn. Hasan Saday'a ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Düzeltmeler geldikçe kaynağını ve tarihini yazmaya devam edeceğim.
24 Ekim 2005.  

 

Bu yazı 9840 kez okundu...