NEYİMİZ VAR


 

NEYİMİZ VAR

İki buçuk yaprak bulup seçmeye,

Dostlar gelip toplanınca içmeye,

Bir konudan diğerine geçmeye,

Sohbeti demleyecek çayımız var.

Gönül kapısı geniştir girmeye,

Uçtan uca atlas halı sermeye,

Ailece mutluluğa ermeye,

Bir oda bir salon sarayımız var.

Geliri gidere denk getirecek,

Ücreti ay sonuna yetirecek,

Her işimizi üstten bitirecek,

Devlet dairesinde dayımız var.

Sınıkçımız var kırığa çıkığa,

Üfürükçümüz var bele fıtığa,

Dayanıklı halkımız var kıtlığa,

Sırt çiğnetmeye bile ayımız var.

Sade cücüğünü yerken soğanın,

İçine edip çevrenin doğanın,

Temizliğinde suyun ve havanın,

Emek ve çabamız yok, payımız var.

En küçük nizada esip gürleyen,

Kapıyı çarpıp dışarı fırlayan,

Fitil misali aniden parlayan,

Tersimiz kötü, aksi huyumuz var.

Boşa akan nehir gibi gecemiz,

Kaptanlıkta Piri Reis hocamız,

Denizi görmeden ölen nicemiz,

Üç yanımız çevrili suyumuz var.

Demokrasi dedik, ondan dönmeyiz,

Cumhuriyet kervanından inmeyiz,

Darbeden ve muhtıradan sinmeyiz,

Beş yıldan beş yıla bir oyumuz var.

At üstünde yaşayıp ömür süren,

Bu topraklar için canını veren,

Avrupa’nın ta göbeğine giren,

Osmanlı’yı kuran boy Kayı’mız var.

Paris, Londra, Moskova gezer iken,

Amerika’ya bile uzar iken,

Aya yol haritası çizer iken,

Gitmesek de orda bir köyümüz var.

Temel ve Dursun’umuz var Tonya’da,

Mevlana’mız ışık saçar Konya’da,

Nezakette örnek olan dünyada,

İstanbul efendisi beyimiz var.

Yurdumuzu severiz özümüzden,

Asla dönmeyiz erkek sözümüzden,

Hiçbir gizli kaçamaz gözümüzden,

Hüsnü kablelvuku bir duyumuz var.

Ut, bağlama, cura bizim sazımız,

Düğünlerde davul zurna hazımız

Pek bulunmasa da afro cazımız,

Name name inleyen neyimiz var.

Öter kekliğimiz sarp kayalarda,

Turacımız uçar Çukurova’da,

Ayçekirdeği çitler Tekirdağ’da,

Bozca kanatlı üveyiğimiz var.

Deve güreşimiz var Antalya’da,

Karakucak Edirne’de çayırda,

Kılıç kalkan oyunumuz var Bursa’da,

Ata mirası ok ve yayımız var.

Hıdrellez kutlanır Mayıs beşinde,

Nevruz’da toplanıp ateş başında,

Başarı sağlayıp çoğu işinde,

Eğlenecek düğün dernek toyumuz var.

Aktif olup yeraltımızı geren,

Komşu tabakanın altına giren,

Nice yuvamızı yerlere seren,

Kuzey Anadolu’da fayımız var.

Fukarayı ezmeyen hor görmeyen,

Harama ve hileye el sürmeyen,

Hiç kimseyi incitmeyen germeyen,

Kardeşliğe adanan iyimiz var.

Yaz gelince sofra kurarız çime,

Modaya uyup biçimden biçime,

Didişsek de her seçimden seçime,

Seksen milyon kardeşlik sayımız var.

Çanakkale’de ölüm emri veren,

Sakarya’da düşmanı yere seren,

Demokratik Cumhuriyeti kuran,

Atatürk gibi bir büyüğümüz var.

Ali senin sözün uzadı bitmez,

Satırların asla düşmanlık gütmez,

Saymak istesek kağıt kalem yetmez,

Unuttuğumuz nice şeyimiz var.

 

Ali Şahin, 21/05/2019, Çekirge-Bursa, 17:20

Bu yazı 14 kez okundu...